193 products in Plants stock. Filter by: › Vycistit

FILTER

Vyska

Velkost kvetinaca

Farba

Triedenie podla:

Amaryllus In Zinc #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)15
PotmateriaalZink
Ripeness1
Povod tovaruNL
Pestovatelfusioncolors bv
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie968

-,--

Amaryllus Op Berkhout #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)22
PotmateriaalHOUT
Ripeness2
Povod tovaruNL
Pestovatelmb plant
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie810

-,--

Amaryllus Op Berkhout #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)25
PotmateriaalHOUT
Ripeness2
Transport height20 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelmb plant
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie810

-,--

Arr.. Bollenmix - Zinc Antiekschaal

Dodavka zo skladu
BloemkleurNIET VAN TOEPASSING
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

-,--

Compo Schuit White 10 #

Dodavka zo skladu
Height38 cm.
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)40
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie344

-,--

Compo 10 Plants 03 #

Dodavka zo skladu
Height61 cm.
Nr of plants/pot10
Pot size (cm)32
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

-,--

Compo 4 Plants 06 #

Dodavka zo skladu
Height45 cm.
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)23
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

-,--

Compo 5 Plants 03 #

Dodavka zo skladu
Height50 cm.
Nr of plants/pot5
Pot size (cm)26
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

-,--

Compo 5 Plants 05 #

Dodavka zo skladu
Height55 cm.
Nr of plants/pot5
Pot size (cm)26
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

-,--

Compo 7 Plants 04 #

Dodavka zo skladu
Height60 cm.
Nr of plants/pot7
Pot size (cm)30
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

-,--

Compo All Season 14 #

Dodavka zo skladu
Height21 cm.
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)23
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Alsm 148 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)21
PotmateriaalGlas
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie814

-,--

Compo Alsm 170 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)25
PotmateriaalGlas
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie402

-,--

Compo Alsm 171 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)25
PotmateriaalGlas
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie402

-,--

Compo Alsm 18 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)21
PotmateriaalGlas
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie814

-,--

Compo Balkon Bak Sara 07 #

Dodavka zo skladu
Height60 cm.
Nr of plants/pot5
Pot size (cm)39
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

-,--

Compo Balkonbak Mixed 08 #

Dodavka zo skladu
Height24 cm.
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)33
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

-,--

Compo Basket Rond Grey 11 #

Dodavka zo skladu
Height28 cm.
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)25
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Basket Rond White 10 #

Dodavka zo skladu
Height28 cm.
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)25
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Basket White Met Hengsel 09 #

Dodavka zo skladu
Height26 cm.
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)25
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Cactus 0935 #

Dodavka zo skladu
Extra toevoegingenMET HANGETIKET
Height28 cm.
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)25
PotmateriaalKERAMIEK
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelhkw. ubink bv
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie344

-,--

Compo Cactus 0944 #

Dodavka zo skladu
Height25 cm.
Nr of plants/pot2
Pot size (cm)25
PotmateriaalSTEEN
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelhkw. ubink bv
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie344

-,--

Compo Cactus 0950 #

Dodavka zo skladu
Extra toevoegingenMET HANGETIKET
Height20 cm.
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)11
PotmateriaalTerracotta
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelhkw. ubink bv
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

-,--

Compo Cactus 0951 #

Dodavka zo skladu
Extra toevoegingenMET HANGETIKET
Height20 cm.
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)11
PotmateriaalTerracotta
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelhkw. ubink bv
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

-,--

Compo Cactus 0952 #

Dodavka zo skladu
Extra toevoegingenMET HANGETIKET
Height25 cm.
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)13
PotmateriaalTerracotta
Supplier infoMPS A
Transport height30 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelhkw. ubink bv
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie236

-,--

Compo Cactus 0954 #

Dodavka zo skladu
Extra toevoegingenMET HANGETIKET
Height30 cm.
Nr of plants/pot7
Pot size (cm)24
PotmateriaalTerracotta
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelhkw. ubink bv
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie402

-,--

Compo Cactus 0955 #

Dodavka zo skladu
Extra toevoegingenMET HANGETIKET
Height25 cm.
Nr of plants/pot5
Pot size (cm)19
PotmateriaalTerracotta
Supplier infoMPS A
Transport height30 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelhkw. ubink bv
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Cactus 0978 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr of plants/pot2
Pot size (cm)23
PotmateriaalKERAMIEK
Supplier infoMPS A
Transport height30 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelhkw. ubink bv
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie401

-,--

Compo ceramics Mixed 14 #

Dodavka zo skladu
Height20 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)18
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Fleurs Black - White 12 #

Dodavka zo skladu
Height27 cm.
Nr of plants/pot2
Pot size (cm)22
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie344

-,--

Compo Hengselmand Oogst 06 #

Dodavka zo skladu
Height30 cm.
Nr of plants/pot2
Pot size (cm)29
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie344

-,--

Compo Houten Schuit White 08 #

Dodavka zo skladu
Height22 cm.
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)40
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth #

Dodavka zo skladu
Nr bulbs3
Pot size (cm)13
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Transport height30 cm.
Povod tovaruNL
Pestovateloriental
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth #

Dodavka zo skladu
Nr bulbs3
Pot size (cm)20
PotmateriaalHOUT
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovateloriental
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie285

-,--

Compo Hyacinth 0001 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs1
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)11
PotmateriaalGlas
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie410

-,--

Compo Hyacinth 0001 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs1
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)11
PotmateriaalGlas
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie410

-,--

Compo Hyacinth 0005 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)28
PotmateriaalZink
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 0009 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)24
PotmateriaalKERAMIEK
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah7
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 0013 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)28
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 0024 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)30
PotmateriaalSTEEN
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 0026 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs2
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot2
Nr. flower/pot70
Pot size (cm)16
PotmateriaalRiet
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah9
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 0031 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)28
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 0035 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs2
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot2
Nr. flower/pot70
Pot size (cm)16
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah9
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 0044 #

Dodavka zo skladu
Height25 cm.
Nr bulbs4
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)16
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Transport height30 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 0045 #

Dodavka zo skladu
Height25 cm.
Nr bulbs4
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)16
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Transport height30 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 0052 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs1
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)11
PotmateriaalKERAMIEK
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie208

-,--

Compo Hyacinth 0052 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs1
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)11
PotmateriaalKERAMIEK
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie208

-,--

Compo Hyacinth 0052 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs1
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)11
PotmateriaalKERAMIEK
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie208

-,--

Compo Hyacinth 0057 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)26
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 0060 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)14
PotmateriaalOVERIGE NIET GENOEMD
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah7
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 0062 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs1
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)11
PotmateriaalOVERIGE NIET GENOEMD
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie410

-,--

Compo Hyacinth 0077 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)16
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 0084 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs1
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)11
PotmateriaalKERAMIEK
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah9
Pocet?
Balenie208

-,--

Compo Hyacinth 0089 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs1
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)9/9,5
PotmateriaalSTEEN
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie212

-,--

Compo Hyacinth 0258 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs1
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)14
PotmateriaalRiet
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah7
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 0319 #

Dodavka zo skladu
Height40 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)16
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie344

-,--

Compo Hyacinth 0319 #

Dodavka zo skladu
Height40 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)16
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie344

-,--

Compo Hyacinth 0400 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs1
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)30
PotmateriaalOVERIGE NIET GENOEMD
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Transport height30 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 0400 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs1
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)30
PotmateriaalOVERIGE NIET GENOEMD
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Transport height30 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 0513 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)26
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah7
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 0619 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)14
PotmateriaalSTEEN
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 0649 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs1
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)9/9,5
PotmateriaalGlas
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie212

-,--

Compo Hyacinth 0653 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs4
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)16
PotmateriaalRiet
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 0709 #

Dodavka zo skladu
Height18 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)24
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 0719 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)13
PotmateriaalKERAMIEK
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

-,--

Compo Hyacinth 0738 #

Dodavka zo skladu
Height18 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb25
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)16
PotmateriaalRiet
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 0740 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)28
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 0769 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)15
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 0785 #

Dodavka zo skladu
Height30 cm.
Nr bulbs2
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot2
Nr. flower/pot70
Pot size (cm)22
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Transport height30 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie344

-,--

Compo Hyacinth 0865 #

Dodavka zo skladu
Height30 cm.
Nr bulbs2
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot2
Nr. flower/pot70
Pot size (cm)22
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Transport height30 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie344

-,--

Compo Hyacinth 0919 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)16
PotmateriaalZink
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

-,--

Compo Hyacinth 0920 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs1
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)12
PotmateriaalZink
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie212

-,--

Compo Hyacinth 0921 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)18
PotmateriaalZink
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Transport height20 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 0923 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)23
PotmateriaalZink
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 0924 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs1
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)18
PotmateriaalZink
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah15
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 0977 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)22
PotmateriaalRiet
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie285

-,--

Compo Hyacinth 6001 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs1
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)10/10,5
PotmateriaalKERAMIEK
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie212

-,--

Compo Hyacinth 6002 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)12
PotmateriaalKERAMIEK
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

-,--

Compo Hyacinth 6003 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs1
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)12
PotmateriaalZink
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

-,--

Compo Hyacinth 6005 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs5
Nr flower/bulb25
Nr of plants/pot5
Pot size (cm)16
PotmateriaalZink
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 6010 #

Dodavka zo skladu
Height18 cm.
Nr bulbs1
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)10/10,5
PotmateriaalKERAMIEK
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie410

-,--

Compo Hyacinth 6012 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)13
PotmateriaalZink
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

-,--

Compo Hyacinth 6023 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)13
PotmateriaalZink
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

-,--

Compo Hyacinth 7002 #

Dodavka zo skladu
Height20 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)30
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie344

-,--

Compo Hyacinth 7008 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs1
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)11
PotmateriaalGlas
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie408

-,--

Compo Hyacinth 7008 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs1
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)11
PotmateriaalGlas
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie408

-,--

Compo Hyacinth 8019 #

Dodavka zo skladu
Height20 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)24
PotmateriaalPLASTIC
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie344

-,--

Compo Hyacinth 8019 #

Dodavka zo skladu
Height20 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)24
PotmateriaalPLASTIC
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie344

-,--

Compo Hyacinth 8091 #

Dodavka zo skladu
Height35 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)32
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Transport height40 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie999

-,--

Compo Hyacinth 8092 #

Dodavka zo skladu
Height35 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)32
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Transport height40 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie999

-,--

Compo Hyacinth 8092 #

Dodavka zo skladu
Height35 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)32
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Transport height40 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie999

-,--

Compo Hyacinth 8094 #

Dodavka zo skladu
Height40 cm.
Nr bulbs2
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot2
Nr. flower/pot70
Pot size (cm)30
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Transport height40 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie344

-,--

Compo Hyacinth 8095 #

Dodavka zo skladu
Height40 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)15
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie344

-,--

Compo Hyacinth 8103 #

Dodavka zo skladu
Height18 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)28
PotmateriaalZink
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie285

-,--

Compo Hyacinth 8210 #

Dodavka zo skladu
Height18 cm.
Nr bulbs2
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot2
Nr. flower/pot70
Pot size (cm)25
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 8213 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)22
PotmateriaalSTEEN
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 8271 #

Dodavka zo skladu
Height35 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)33
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie285

-,--

Compo Hyacinth 8271 #

Dodavka zo skladu
Height35 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)33
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie285

-,--

Compo Hyacinth 8272 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)28
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 8275 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)28
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 8296 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)24
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 8301 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs1
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)16
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah9
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 8315 #

Dodavka zo skladu
Height25 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)13
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 8315 #

Dodavka zo skladu
Height25 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)13
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 8316 #

Dodavka zo skladu
Height25 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)15
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 9048 #

Dodavka zo skladu
Height18 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot30
Pot size (cm)24
PotmateriaalZink
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie404

-,--

Compo Hyacinth 9058 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs2
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot2
Nr. flower/pot70
Pot size (cm)23
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie285

-,--

Compo Hyacinth 9058 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs2
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot2
Nr. flower/pot70
Pot size (cm)23
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie285

-,--

Compo Hyacinth 9098 #

Dodavka zo skladu
Height30 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)14
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 9185 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs1
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)14
PotmateriaalZink
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 9193 #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Nr bulbs1
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)14
PotmateriaalZink
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

-,--

Compo Hyacinth 9195 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)14
PotmateriaalKoper
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

-,--

Compo Hyacinth 9208 #

Dodavka zo skladu
Height39 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)25
PotmateriaalGlas
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie344

-,--

Compo Hyacinth 9208 #

Dodavka zo skladu
Height39 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)25
PotmateriaalGlas
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie344

-,--

Compo Hyacinth 9219 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)13
PotmateriaalZink
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

-,--

Compo Hyacinth 9221 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs1
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)9/9,5
PotmateriaalGlas
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie208

-,--

Compo Hyacinth 9228 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)14
PotmateriaalZink
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

-,--

Compo Hyacinth 9228 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)14
PotmateriaalZink
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

-,--

Compo Hyacinth 9310 #

Dodavka zo skladu
Height25 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)18
PotmateriaalZink
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Transport height30 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie344

-,--

Compo Hyacinth 9321 #

Dodavka zo skladu
Height26 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)20
PotmateriaalZink
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie285

-,--

Compo Hyacinth 9331 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs2
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot2
Nr. flower/pot70
Pot size (cm)21
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah9
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth 9439 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs1
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)11
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie410

-,--

Compo Hyacinth 9489 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs5
Nr flower/bulb25
Nr of plants/pot5
Pot size (cm)21
PotmateriaalSTEEN
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie285

-,--

Compo Hyacinth 9520 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)13
PotmateriaalSTEEN
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

-,--

Compo Hyacinth 9523 #

Dodavka zo skladu
Height35 cm.
Nr bulbs3
Nr flower/bulb30
Nr of plants/pot3
Nr. flower/pot90
Pot size (cm)15
PotmateriaalZink
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Transport height40 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie968

-,--

Compo Hyacinth 9565 #

Dodavka zo skladu
Height16 cm.
Nr bulbs1
Nr flower/bulb35
Nr of plants/pot1
Nr. flower/pot35
Pot size (cm)16
PotmateriaalHOUT
PotvormSIERPOT
Ripeness2
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelj.m. van steijn & zn
Pocet kusov?
Obsah9
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Hyacinth Hl 5283 #

Dodavka zo skladu
Height25 cm.
Pot size (cm)14
Povod tovaruNL
Pestovatelh.l. hogervorst bv
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie250

-,--

Compo Hyacinth Hl15093 #

Dodavka zo skladu
Height20 cm.
Pot size (cm)10/10,5
Povod tovaruNL
Pestovatelh.l. hogervorst bv
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie208

-,--

Compo Hyacinth Hl15823 #

Dodavka zo skladu
Height25 cm.
Pot size (cm)13
Povod tovaruNL
Pestovatelh.l. hogervorst bv
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie236

-,--

Compo Hyacinth Hl17223 #

Dodavka zo skladu
Height20 cm.
Pot size (cm)13
Povod tovaruNL
Pestovatelh.l. hogervorst bv
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie250

-,--

Compo Muscari #

Dodavka zo skladu
Height20 cm.
Pot size (cm)17
PotmateriaalHOUT
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Transport height20 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekerij den deyl
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie251

-,--

Compo Muscari #

Dodavka zo skladu
Height20 cm.
Pot size (cm)17
PotmateriaalHOUT
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Transport height20 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekerij den deyl
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie251

-,--

Compo Muscari #

Dodavka zo skladu
Height20 cm.
Pot size (cm)17
PotmateriaalHOUT
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Transport height20 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekerij den deyl
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie251

-,--

Compo Muscari #

Dodavka zo skladu
Height20 cm.
Pot size (cm)17
PotmateriaalZink
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekerij den deyl
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie251

-,--

Compo Muscari #

Dodavka zo skladu
Height20 cm.
Pot size (cm)17
PotmateriaalHOUT
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Transport height20 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekerij den deyl
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie266

-,--

Compo Muscari #

Dodavka zo skladu
Height20 cm.
Pot size (cm)17
PotmateriaalHOUT
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Transport height20 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekerij den deyl
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie251

-,--

Compo Muscari #

Dodavka zo skladu
Height20 cm.
Pot size (cm)23
PotmateriaalHOUT
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekerij den deyl
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie251

-,--

Compo Muscari #

Dodavka zo skladu
Height20 cm.
Pot size (cm)23
PotmateriaalHOUT
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekerij den deyl
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie251

-,--

Compo Muscari #

Dodavka zo skladu
Height20 cm.
Pot size (cm)23
PotmateriaalHOUT
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Transport height20 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekerij den deyl
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie251

-,--

Compo Muscari #

Dodavka zo skladu
Height15 cm.
Pot size (cm)26
PotmateriaalHOUT
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Transport height20 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekerij den deyl
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie251

-,--

Compo Narcis #

Dodavka zo skladu
Pot size (cm)21
PotmateriaalZink
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovateloriental
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Narcis #

Dodavka zo skladu
Pot size (cm)32
PotmateriaalHOUT
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovateloriental
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Oogstmand 08 #

Dodavka zo skladu
Height30 cm.
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)29
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie344

-,--

Compo Ptam5404 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot2
Pot size (cm)19
PotmateriaalGlas
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie335

-,--

Compo Ptam5432 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot2
Pot size (cm)18
Supplier infoMPS A
Transport height30 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie285

-,--

Compo Ptbb 1412 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)15
PotmateriaalSTEEN
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie813

-,--

Compo Ptbb 1425 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)17
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Transport height20 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie813

-,--

Compo Ptbb 1450 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)18
PotmateriaalHOUT
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie285

-,--

Compo Ptbb 2205 #

Dodavka zo skladu
BloemkleurWIT
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)22
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Transport height20 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie285

-,--

Compo Ptbb1136 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)33
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

-,--

Compo Ptbb1417 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)15
PotmateriaalSTEEN
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie810

-,--

Compo Ptbb1421 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)12
PotmateriaalSTEEN
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie810

-,--

Compo Ptbb1447 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)16
PotmateriaalHOUT
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Ptbb1455 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)19
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie250

-,--

Compo Ptbb2201 #

Dodavka zo skladu
BloemkleurWIT
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)18
PotmateriaalRiet
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie285

-,--

Compo Pthx 2117 #

Dodavka zo skladu
BloemkleurWIT
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)23
PotmateriaalHOUT
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

-,--

Compo Pthx2106 #

Dodavka zo skladu
BloemkleurWIT
Nr of plants/pot2
Pot size (cm)18
PotmateriaalGlas
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Transport height40 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie402

-,--

Compo Pthx2117 #

Dodavka zo skladu
BloemkleurWIT
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)23
PotmateriaalHOUT
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

-,--

Compo Pthx2120 #

Dodavka zo skladu
BloemkleurWIT
Nr of plants/pot6
Pot size (cm)19
PotmateriaalHOUT
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Transport height30 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

-,--

Compo Pti 4270 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)22
PotmateriaalRiet
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

-,--

Compo Pti 4284 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)21
PotmateriaalRiet
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Pti 4303 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)14
PotmateriaalHOUT
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie817

-,--

Compo Ptmg 4602 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)17
PotmateriaalGlas
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Ptmg 4610 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)16
PotmateriaalGlas
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie817

-,--

Compo Ptmg 4611 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)16
PotmateriaalGlas
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie999

-,--

Compo Ptmg 4614 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)15
PotmateriaalGlas
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Ptmg 4615 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)13
PotmateriaalGlas
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie250

-,--

Compo Ptmg 4622 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)19
PotmateriaalGlas
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie335

-,--

Compo Ptmg4604 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)19
PotmateriaalGlas
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie335

-,--

Compo Ptwg 6802 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)27
PotmateriaalGlas
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie402

-,--

Compo Ptwg 6812 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)30
PotmateriaalGlas
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie285

-,--

Compo Schaal Zinc Mixed 07 #

Dodavka zo skladu
Height21 cm.
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)26
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Schaal Zinc Silver 05 #

Dodavka zo skladu
Height20 cm.
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)24
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Schuit Brown 13 #

Dodavka zo skladu
Height34 cm.
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)36
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Schuit Grey 11 #

Dodavka zo skladu
Height35 cm.
Nr of plants/pot4
Pot size (cm)40
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie344

-,--

Compo Sphere - Knolgewas #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)18
PotmateriaalHOUT
Ripeness2
Povod tovaruNL
Pestovatelmb plant
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie810

-,--

Compo Sphere - Knolgewas #

Dodavka zo skladu
Height20 cm.
Nr of plants/pot2
Pot size (cm)21
PotmateriaalHOUT
Ripeness2
Supplier infoMPS A+
Povod tovaruNL
Pestovatelvan vlerken
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie335

-,--

Compo Vogelhuis Hout 13 #

Dodavka zo skladu
Height25 cm.
Nr of plants/pot2
Pot size (cm)16
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie338

-,--

Compo Wa 13 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)30
PotmateriaalOVERIGE NIET GENOEMD
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

-,--

Compo Wa 13 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)30
PotmateriaalOVERIGE NIET GENOEMD
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

-,--

Compo Wa 2-18 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)26
PotmateriaalRiet
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

-,--

Compo Wa 2-19 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)23
PotmateriaalHOUT
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie335

-,--

Compo Wa 2-8 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot10
Pot size (cm)31
PotmateriaalZink
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

-,--

Compo Zinken Bak Square Mixed 04 #

Dodavka zo skladu
Height19 cm.
Nr of plants/pot5
Pot size (cm)20
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie338

-,--

Compoptbb1420 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)18
PotmateriaalKERAMIEK
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie810

-,--

Compoptbb1456 #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)22
PotmateriaalHOUT
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelpt-creations bv
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie335

-,--

Echeveria Fiets #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)15
Supplier infoMPS A+
Povod tovaruNL
Pestovatelwarmerdam schelpen
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie250

-,--

Helleb. 25+ Welcome Basket 10 #

Dodavka zo skladu
Height47 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)20
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie344

-,--

Hyacinth 3pp Zinc #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)12
PotmateriaalZink
Ripeness2
Supplier infoMPS A+
Povod tovaruNL
Pestovatelw. oskam en zn. bv
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie236

-,--

Hyacinth In Basket #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)18
Ripeness2
Supplier infoMPS A+
Povod tovaruNL
Pestovatelw. oskam en zn. bv
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie338

-,--

Hyacinth In Zinc #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot6
Pot size (cm)22
PotmateriaalZink
PotvormKUIP
Ripeness2
Supplier infoMPS A+
Povod tovaruNL
Pestovatelw. oskam en zn. bv
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie338

-,--

Phalaenopsis White 2 Stem Houtenbak Rond 02 #

Dodavka zo skladu
Height60 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)12
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie344

-,--

Succulenten Hanging Gloeilamp Xl #

Dodavka zo skladu
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)15
Supplier infoMPS A+
Transport height20 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelwarmerdam schelpen
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

-,--

;