31 products in Plants import. Filter by: › Vycistit

FILTER

Vyska

Velkost kvetinaca

Farba

Triedenie podla:

Aloe Vera

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height35 cm.
Pot size (cm)12
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

3,87

Cactus Mixed

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height10 cm.
Pot size (cm)5
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie445

0,72

Crassula Argentea

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height45 cm.
Pot size (cm)25
Transport height50 cm.
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

15,74

Crassula Hobbit

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height45 cm.
Pot size (cm)25
Transport height50 cm.
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

15,74

Crassula Hobit

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height25 cm.
Pot size (cm)8/8,5
Transport height30 cm.
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie212

2,43

Crassula Minor

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height45 cm.
Pot size (cm)25
Transport height50 cm.
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

15,74

Crassula Ovata

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height45 cm.
Pot size (cm)25
Transport height50 cm.
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

15,74

Crassula Rogersii

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height30 cm.
Pot size (cm)14
Transport height30 cm.
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie204

3,52

Echeveria Affinis

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height25 cm.
Pot size (cm)14
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie204

3,52

Echeveria Lilacina

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height20 cm.
Pot size (cm)14
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie204

3,52

Echeveria Perle Von Nurnberg

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height25 cm.
Pot size (cm)14
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie204

3,52

Echeveria Pilosa

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height20 cm.
Nr. flower/pot1
Pot size (cm)14
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie204

3,52

Echeveria Pink Edge

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height25 cm.
Nr. flower/pot1
Pot size (cm)14
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie204

3,52

Echeveria Pollux

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height20 cm.
Pot size (cm)14
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie204

3,52

Echeveria Pulidonis

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height25 cm.
Pot size (cm)14
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie204

3,52

Echeveria Setosa

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height25 cm.
Pot size (cm)14
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie204

3,52

Echinocactus Grusonii

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height35 cm.
Pot size (cm)27
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

18,12

Euphorbia Echinopsis

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height35 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)12
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie206

3,19

Euphorbia Eritrea

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height55 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)17
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie404

8,92

Euphorbia Eritrea

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height120 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)24
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

26,30

Opuntia Ficus Indica 2pp

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height30 cm.
Nr of plants/pot2
Pot size (cm)14
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie236

3,80

Opuntia Ficus Vulgaris 2 Pp Fruits

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height25 cm.
Nr of plants/pot2
Pot size (cm)10/10,5
Transport height30 cm.
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie208

3,39

Opuntia Ficus Vulgaris Branched

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height45 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)17
Transport height50 cm.
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie403

8,16

Opuntia Ficus Vulgaris With Fruits

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height25 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)13
Transport height30 cm.
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie408

3,60

Opuntia Microdasys

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height10 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)6
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie445

0,86

Opuntia Microdasys Albispina With Ears

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height17 cm.
Nr heads1
Pot size (cm)8/8,5
Transport height30 cm.
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie212

1,56

Opuntia Microdasys Mixtray 2pp

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height25 cm.
Nr of plants/pot2
Pot size (cm)10/10,5
Pocet kusov?
Obsah11
Pocet?
Balenie211

2,23

Opuntia Microdasys Rufida With Ears

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height22 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)8/8,5
Transport height30 cm.
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie212

1,56

Opuntia Microdasys With Ears

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height20 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)8/8,5
Transport height30 cm.
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie212

1,56

Sedum Clavatum

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height25 cm.
Nr of plants/pot3
Pot size (cm)14
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie204

3,52

Succulenten Mixed

Tovar Vam bude dodany do 1 dni
Height10 cm.
Nr of plants/pot1
Pot size (cm)5
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie445

0,72

;