Zvastna ponuka

Foam Flower

Length20 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah45
Pocet?
Balenie999

-,--

Bowl Roswell H7,5 D19,5

Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?

-,--

Bottle 'colorado' H21,5 D13,5

Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?

-,--

Cylinder 'chelsea' H20 D13cm

Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?

-,--

;