10 products in Kolko Eust G Advant Yellow obrazkov sa pouzilo . Filter by: › Vycistit

FILTER

Dlzka

Farba

Triedenie podla:

Eustoma G Arosa Red***

Dodavka zo skladu
Length75 cm.
Nr heads5+
Ripeness2-3
Supplier infoMPS C
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekerij waalzicht
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Eustoma G Rosi Red***

Dodavka zo skladu
Length75 cm.
Nr heads5+
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelberglisianthus
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Eustoma G Alissa Champagne***

Dodavka zo skladu
Length75 cm.
Nr heads5+
Ripeness2-3
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelgebr van der lugt
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Eustoma G Arena Champagne

Dodavka zo skladu
Length75 cm.
Nr heads5+
Ripeness2-3
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelgebr van der lugt
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Eustoma G Mega Light Champagne***

Dodavka zo skladu
Length75 cm.
Nr heads5+
Ripeness2-3
Supplier infoMPS C
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekerij waalzicht
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Eustoma G Croma Yellow***

Dodavka zo skladu
HoesbedrukkingFIRMA BEDRUKKING
Length75 cm.
Nr heads5+
Ripeness2-3
Supplier infoMPS B
Povod tovaruNL
Pestovatelsenzaro
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Eustoma G Corel L Pink***

Dodavka zo skladu
Length75 cm.
Nr heads5+
Ripeness2-3
Supplier infoMPS C
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekerij waalzicht
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Eustoma G Rosi Rose Pink

Dodavka zo skladu
FarbaPink
Length75 cm.
Nr heads5+
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Eustoma G Rosi Rose Pink

Dodavka zo skladu
FarbaPink
Length75 cm.
Nr heads5+
Ripeness2-3
Povod tovaruNL
Pestovatell.i.s. (lisianthus in style)
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Eustoma G Rosi Rose Pink***

Dodavka zo skladu
FarbaPink
Length75 cm.
Nr heads5+
Ripeness2-3
Supplier infoMPS C
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekerij waalzicht
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

;