348 products in Flower stock. Filter by: › Vycistit

FILTER

Dlzka

Cista vaha

Vyska

Farba

Triedenie podla:

Harspot 12cm

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie256

-,--

Harspotten 11cm

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie256

-,--

Harspotten 12 Cm

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie256

-,--

Harspotten 7 Cm

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie256

-,--

Hedera (p.wrap) (holland)

Dodavka zo skladu
Length45 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie566

-,--

Hedera Berry Ex (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length45 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
BalenieEMM05L

-,--

Hedera Berry Super (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length45 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
BalenieEMM05L

-,--

Hedera Helix Variegated Ex (p.stem)

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Hedera Platina (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length45 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie566

-,--

Heidelbeer Copper

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM05L

-,--

Heidelbeer Flocked Black (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie577

-,--

Heidelbeer Flocked Cerise (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie577

-,--

Heidelbeer Flocked Green (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie577

-,--

Heidelbeer Flocked Orange (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaOrange
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie577

-,--

Heidelbeer Flocked Pink (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie577

-,--

Heidelbeer Flocked Purple (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie577

-,--

Heidelbeer Flocked White (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie566

-,--

Heidelbeer Flocked White (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie577

-,--

Heidelbeer Gold

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM05L

-,--

Heidelbeer Gold Extra

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Heidelbeer Kerstrood

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM05L

-,--

Heidelbeer Pak Super

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Heidelbeer Silver

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Heidelbeer Snow (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie577

-,--

Heidelbeer White

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM05L

-,--

Heidelbeer White + Snow (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie577

-,--

Helianthus Flame

Dodavka zo skladu
FarbaYellow
Length75 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruIL
Pestovatelyonir - sheer
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Heliconia Caribaea

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Length60 cm.
Nr heads3+
Povod tovaruNL
Pestovatelfa m. alblas & zn
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie995

-,--

Helleborus Copper

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelg.j. de ruyter vof
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie997

-,--

Helleborus Gold

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelg.j. de ruyter vof
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie997

-,--

Helleborus Champaqgne

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelg.j. de ruyter vof
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie997

-,--

Hengselmand Ovaal

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie256

-,--

Hengselmand Ovaal Met Green

Dodavka zo skladu
Length10 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie256

-,--

Henna Medium Branche

Dodavka zo skladu
Length65 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Hordeum Mixed (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaOrange
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie566

-,--

Houten Kist 30x26

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah7
Pocet?
Balenie256

-,--

Hulst Red Berry (3kg.p.zak)

Dodavka zo skladu
Length20 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM05L

-,--

Hyacinth Delft Blue

Dodavka zo skladu
FarbaBleu
Length32 cm.
Nr flower/bulb30
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelc.a. van paridon
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Hyacinth Delft Blue

Dodavka zo skladu
FarbaBleu
Length32 cm.
Nr flower/bulb30
Ripeness2
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelc.a. van paridon
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Hyacinth Johanna

Dodavka zo skladu
Length30 cm.
Nr flower/bulb30
Ripeness2
Povod tovaruNL
Pestovatelfa c.a. van noort & zn
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Hyacinth Purple Voice

Dodavka zo skladu
Length28 cm.
Nr flower/bulb30
Ripeness2
Povod tovaruNL
Pestovatelfa c.a. van noort & zn
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Hyacinth Top White

Dodavka zo skladu
Length30 cm.
Nr flower/bulb35
Ripeness2
Povod tovaruNL
Pestovatelfa c.a. van noort & zn
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Hydr. M Lima

Dodavka zo skladu
Length45 cm.
Povod tovaruPE
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Hydr. M Ov Pale Rose

Dodavka zo skladu
Length65 cm.
Povod tovaruEC
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Hydr. M S.therese

Dodavka zo skladu
Length65 cm.
Povod tovaruEC
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Hydr. M S.therese Blue

Dodavka zo skladu
Length65 cm.
Povod tovaruEC
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Hydrangea M Candy Floss Pink

Dodavka zo skladu
Flower diamrt>20 cm.
Length40 cm.
Maximum percentage oud houtGeen oud hout
Ripeness2-3
Treated.
Povod tovaruKE
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Hydrangea M Candy Floss Purple

Dodavka zo skladu
Flower diamrt>20 cm.
Length40 cm.
Maximum percentage oud houtGeen oud hout
Ripeness2-3
Treated.
Povod tovaruKE
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Hydrangea M Elbtal Classic

Dodavka zo skladu
Flower diamrt>18 cm.
Length60 cm.
Maximum percentage oud houtGeen oud hout
Ripeness5
Treated.
Povod tovaruNL
Pestovatelvilla hortensia
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Hydrangea M Elbtal Classic

Dodavka zo skladu
Flower diamrt>19 cm.
Length60 cm.
Maximum percentage oud houtGeen oud hout
Ripeness5
Povod tovaruNL
Pestovatela.j. herweijer jr.
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Hydrangea M Emerald Classic

Dodavka zo skladu
FarbaGreen
Flower diamrt>17 cm.
Length60 cm.
Maximum percentage oud hout30%
Ripeness5
Povod tovaruNL
Pestovatelgebr. berden
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Hydrangea M Emerald Classic

Dodavka zo skladu
FarbaGreen
Flower diamrt>15 cm.
Length60 cm.
Maximum percentage oud hout30%
Ripeness5
Povod tovaruNL
Pestovatelgebr. berden
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Hydrangea M Glowing Alps Classic

Dodavka zo skladu
FarbaGreen
Flower diamrt>23 cm.
Length60 cm.
Maximum percentage oud houtGeen oud hout
Ripeness4-5
Supplier infoMPS B
Treated.
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekerij h.j. eeuwes
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Hydrangea M Glowing Alps Classic

Dodavka zo skladu
FarbaGreen
Flower diamrt>20 cm.
Length60 cm.
Maximum percentage oud houtGeen oud hout
Ripeness4-5
Supplier infoMPS B
Treated.
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekerij h.j. eeuwes
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Hydrangea M Glowing Alps Classic Vuurbaak

Dodavka zo skladu
FarbaGreen
Flower diamrt>20 cm.
Length60 cm.
Maximum percentage oud houtGeen oud hout
Ripeness5
Supplier infoMPS B
Treated.
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekerij h.j. eeuwes
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Hydrangea M Mag Amethyst Classic

Dodavka zo skladu
Flower diamrt>17 cm.
Length60 cm.
Maximum percentage oud hout10%
Ripeness4-5
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekerij de kloe
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Hydrangea M Mag Pink Ruby Classic

Dodavka zo skladu
Flower diamrt> 14 cm.
Flower diamrt>13 cm.
Length60 cm.
Maximum percentage oud houtGeen oud hout
Ripeness4-5
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelvan de werken vof
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Hydrangea M Mag Rubyred Classic

Dodavka zo skladu
BloemkleurBORDAUX
Flower diamrt>20 cm.
Length60 cm.
Maximum percentage oud houtGeen oud hout
Ripeness4-5
Supplier infoMPS A
Treated.
Povod tovaruNL
Pestovatelmts. ermstrang
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Hydrangea M Red Fr (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruFR
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
Balenie566

-,--

Hydrangea M Rodeo Classic

Dodavka zo skladu
Flower diamrt>18 cm.
Length40 cm.
Maximum percentage oud houtGeen oud hout
Ripeness3-4
Povod tovaruNL
Pestovatelhip-holland
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Hydrangea M Rodeo Classic

Dodavka zo skladu
Flower diamrt>22 cm.
Length60 cm.
Maximum percentage oud houtGeen oud hout
Ripeness3-4
Povod tovaruNL
Pestovatelhip-holland
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Hydrangea M Schneeball

Dodavka zo skladu
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Flower diamrt>16 cm.
Length60 cm.
Maximum percentage oud houtGeen oud hout
Ripeness3-4
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekerij borgers
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Hydrangea M Vendetta Classic

Dodavka zo skladu
Flower diamrt>18 cm.
Length60 cm.
Maximum percentage oud houtGeen oud hout
Ripeness5
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Hydrangea M Verena Classic

Dodavka zo skladu
Flower diamrt>16 cm.
Length60 cm.
Maximum percentage oud houtGeen oud hout
Ripeness5
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekerij de hoofdweg b
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Hydrangea Other White

Dodavka zo skladu
BloemkleurOVERIGE
FarbaWhite
Flower diamrt> 16 cm.
Length60 cm.
Ripeness2
Povod tovaruCO
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
BalenieD00057

-,--

Hydrangea Other White

Dodavka zo skladu
BloemkleurOVERIGE
FarbaWhite
Flower diamrt> 16 cm.
Length60 cm.
Ripeness2
Povod tovaruCO
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
BalenieD00057

-,--

Hydrangea Other White

Dodavka zo skladu
BloemkleurOVERIGE
FarbaWhite
Flower diamrt> 18 cm.
Length60 cm.
Ripeness2
Povod tovaruCO
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
BalenieD00057

-,--

Hypericum Coco Avanti

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruET
Pestovatelmag weg
Pocet kusov?
Obsah80
Pocet?
Balenie566

-,--

Hypericum Coco Avanti

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruET
Pestovatelmag weg
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie577

-,--

Hypericum Coco Casino

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruET
Pestovatelmag weg
Pocet kusov?
Obsah80
Pocet?
Balenie566

-,--

Hypericum Coco Casino

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruKE
Pestovatelcolour crops/florius b
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie577

-,--

Hypericum Coco Casino

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruET
Pestovatelmag weg
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie577

-,--

Hypericum Coco Casino

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruET
Pestovatelmag weg
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie577

-,--

Hypericum Coco Casino

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruKE
Pestovatelcolour crops/florius b
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie997

-,--

Hypericum Cool Romance

Dodavka zo skladu
BloemkleurWIT
Length60 cm.
Povod tovaruEC
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie577

-,--

Hypericum Jungle Romance

Dodavka zo skladu
BloemkleurGROEN
Length60 cm.
Povod tovaruEC
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie577

-,--

Hypericum Mag Dawn

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Nr heads2-3
Povod tovaruKE
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie577

-,--

Hypericum Mag Mocca

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Nr branches5
Povod tovaruET
Pestovatelrotoflowers
Pocet kusov?
Obsah75
Pocet?
Balenie996

-,--

Hypericum Mag Pumpkin

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Nr branches5
Povod tovaruET
Pestovatelrotoflowers
Pocet kusov?
Obsah75
Pocet?
Balenie996

-,--

Hypericum Mag Red Branched

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Hypericum Mag Triumph

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Nr branches5
Povod tovaruET
Pestovatelrotoflowers
Pocet kusov?
Obsah75
Pocet?
Balenie996

-,--

Hypericum Mag Triumph

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Nr branches5
Povod tovaruET
Pestovatelrotoflowers
Pocet kusov?
Obsah75
Pocet?
Balenie996

-,--

Hypericum Mag Triumph

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruKE
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie577

-,--

Hypericum Magical Ivory

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Nr branches5
Povod tovaruET
Pestovatelrotoflowers
Pocet kusov?
Obsah75
Pocet?
Balenie996

-,--

Hypericum Magical Ivory

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Nr branches5
Povod tovaruET
Pestovatelrotoflowers
Pocet kusov?
Obsah75
Pocet?
Balenie996

-,--

Hypericum Mellow Romance

Dodavka zo skladu
BloemkleurZALM
Length50 cm.
Povod tovaruEC
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie577

-,--

Hypericum Rainbow Mixed

Dodavka zo skladu
FarbaBrown
Length50 cm.
Nr branches5
Povod tovaruET
Pestovatelrotoflowers
Pocet kusov?
Obsah75
Pocet?
Balenie996

-,--

Hypericum Selva Romance

Dodavka zo skladu
BloemkleurGROEN
Length50 cm.
Povod tovaruET
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie577

-,--

Hypericum Selva Romance

Dodavka zo skladu
BloemkleurGROEN
Length60 cm.
Povod tovaruET
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie577

-,--

Hypericum Shiney Romance Branched

Dodavka zo skladu
BloemkleurROOD
Length70 cm.
Povod tovaruEC
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Hypericum Tomato Flair

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruKE
Pocet kusov?
Obsah80
Pocet?
Balenie997

-,--

Hypericum Yellow Ice

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Nr branches5
Povod tovaruET
Pestovatelrotoflowers
Pocet kusov?
Obsah75
Pocet?
Balenie996

-,--

Ijsland Moss Vers (p.kist)

Dodavka zo skladu
Length10 cm.
Povod tovaruDK
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie337

-,--

Ilex Branched Citronella***

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelcresco boskoop vof
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Branched Gresgold

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelcresco boskoop vof
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Ilex Golden Verboom***

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelemiel de jong
Pocet kusov?
Obsah35
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Orange Extra

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelcresco boskoop vof
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Dyed H% Copper

Dodavka zo skladu
BloemkleurKOPER
Length80 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelmulti color flowers
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Dyed H% Gold

Dodavka zo skladu
BloemkleurGOUD
Length80 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelmulti color flowers
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Dyed H% Silver

Dodavka zo skladu
BloemkleurGrijs
Length80 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelmulti color flowers
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Dyed Champagne

Dodavka zo skladu
BloemkleurCREME
Length80 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelmulti color flowers
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Rode Berry

Dodavka zo skladu
Length110-119 cm.
Supplier infoMPS A+
Povod tovaruNL
Pestovatel't castellum'
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Rode Berry

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruNL
Pestovateld.a.h. verhoef
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie566

-,--

Ilex Ve Rode Berry

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelmts r.p van der hulst
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Rode Berry***

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelc. visser
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Rode Berry***

Dodavka zo skladu
Length110-119 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelblanken siertakken
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Rode Berry***

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie577

-,--

Ilex Ve Rode Berry***

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie577

-,--

Ilex Ve Rode Berry***

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelbernhard van dijk
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie577

-,--

Ilex Ve Rode Berry***

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelc. visser
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Rode Berry***

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelc. visser
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Winter Gold***

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelemiel de jong
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Winter Gold***

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruDE
Pestovatelbrauwers & rouenhoff g
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie577

-,--

Ilex Ve Winter Gold***

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruDE
Pestovatelbrauwers & rouenhoff g
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Winter Gold***

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Povod tovaruDE
Pestovatelbrauwers & rouenhoff g
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ver Oudijk's Or

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelemiel de jong
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Ilex Ver Oudijk's Or***

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelemiel de jong
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex X M Blue Prince

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatela.a.j.m. janssen
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie566

-,--

Ilex X M Blue Prince

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatell.a.c. verdaesdonck
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie577

-,--

Ilex X M Blue Prince

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatela.a.j.m. janssen
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie577

-,--

India Mixed 40pcs Cerise-glitter@

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

India Mixed 40pcs Copper-glitter@

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

India Mixed 40pcs Gold-glitter@

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

India Mixed 40pcs Champagne-glitter@

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

India Mixed 40pcs Red-glitter@

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

India Mixed 40pcs Red-glitter@

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

India Mixed 40pcs Silver-glitter@

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

India Mixed 40pcs Silver-glitter@

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

India Mixed 40pcs White-glitter@

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

India Mixed 40pcs White-glitter@

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

Iris Blue Magic

Dodavka zo skladu
FarbaPurple
Length62 cm.
Ripeness1-2
Supplier infoMPS A
Weight30 gr.
Povod tovaruNL
Pestovatelm. slagter & zn vof
Pocet kusov?
Obsah300
Pocet?
Balenie544

-,--

Iris Blue Magic

Dodavka zo skladu
FarbaPurple
Ripeness1-3
Weight50 gr.
Povod tovaruNL
Pestovatelmts. stap
Pocet kusov?
Obsah250
Pocet?
Balenie544

-,--

Iris White Magic

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length60 cm.
Ripeness1-3
Supplier infoMPS A+
Weight28 gr.
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekerij veco
Pocet kusov?
Obsah300
Pocet?
Balenie544

-,--

Jute Fibre 500gr.

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie800

-,--

Jute Fibre 500gr. Bleached

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie800

-,--

Jute Fibre 500gr. Limegreen

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie800

-,--

Kaaps Ayoba Sky

Dodavka zo skladu
KvalitaA1
Length50 cm.
Povod tovaruZA
Pestovatelsafier
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

Kaaps Ayoba Sky

Dodavka zo skladu
KvalitaA1
Length50 cm.
Povod tovaruZA
Pestovatelsafier
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

Kaaps Bell Reed Red

Dodavka zo skladu
KvalitaA1
Length90 cm.
Povod tovaruZA
Pestovatelsafier
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

Kaaps Berzelia Galpinii

Dodavka zo skladu
FarbaGreen
KvalitaA1
Length50 cm.
Povod tovaruZA
Pestovatelsafier
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

Kaaps Berzelia Lanuginosa

Dodavka zo skladu
BloemkleurBRUIN
Length45 cm.
Povod tovaruZA
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Kaaps Berzelia Squarrosa

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruZA
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

Kaaps Brunia Red Medium

Dodavka zo skladu
KvalitaA1
Length45 cm.
Povod tovaruZA
Pestovatelsafier
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie577

-,--

Kaaps Brunia Silver Dyed New Pink H%

Dodavka zo skladu
FarbaPink
KvalitaA1
Length40 cm.
Povod tovaruZA
Pestovatelsafier
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie566

-,--

Kaaps Brunia Silver Dyed Red H%

Dodavka zo skladu
FarbaRed
KvalitaA1
Length40 cm.
Povod tovaruZA
Pestovatelsafier
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie566

-,--

Kaaps Brunia Silver Dyed Silver H%

Dodavka zo skladu
FarbaSilver
KvalitaA1
Length40 cm.
Povod tovaruZA
Pestovatelsafier
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie566

-,--

Kaaps Brunia Spray

Dodavka zo skladu
KvalitaA1
Length50 cm.
Povod tovaruZA
Pestovatelsafier
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

Kaaps Dryandra Formosa

Dodavka zo skladu
BloemkleurGEEL
FarbaOrange
Length50 cm.
Povod tovaruZA
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

Kaaps Dryandra Formosa

Dodavka zo skladu
BloemkleurGEEL
FarbaOrange
Length50 cm.
Povod tovaruZA
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

Kaaps Erica Rose

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruZA
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Kaaps Green Cumosum

Dodavka zo skladu
BloemkleurROOD
Length40 cm.
Povod tovaruZA
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Kaaps Green Mixed

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie566

-,--

Kaaps Green Retzia Carpensis

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruZA
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

Kaaps Laxum

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Kaaps Laxum

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Kaaps Leucadendron Rubrum

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie566

-,--

Kaaps Murii

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Kaaps Murii

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Kaaps Nebelia Paleacea

Dodavka zo skladu
BloemkleurWIT
Length45 cm.
Povod tovaruZA
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Kaaps Paranomus

Dodavka zo skladu
KvalitaA1
Length40 cm.
Povod tovaruZA
Pestovatelsafier
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie566

-,--

Kaaps Phaenocoma

Dodavka zo skladu
KvalitaA1
Length40 cm.
Povod tovaruZA
Pestovatelsafier
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie566

-,--

Kaaps Plattystar Large

Dodavka zo skladu
KvalitaA1
Length40 cm.
Povod tovaruZA
Pestovatelsafier
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Kaaps Plattystar Large

Dodavka zo skladu
KvalitaA1
Length40 cm.
Povod tovaruZA
Pestovatelsafier
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Kaaps Plumosum

Dodavka zo skladu
KvalitaA1
Length40 cm.
Povod tovaruZA
Pestovatelsafier
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie566

-,--

Kaaps Sabulosum

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Kaaps Salignum

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

Kaaps Stoebe

Dodavka zo skladu
KvalitaA1
Length40 cm.
Povod tovaruZA
Pestovatelsafier
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie566

-,--

Kaaps Tortum Dyed Red H%

Dodavka zo skladu
BloemkleurROOD
FarbaRed
Length40 cm.
Povod tovaruZA
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Kal Lova Pink Meadow

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie566

-,--

Kal Pretty Red Meadow

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Length40 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie566

-,--

Kal Sweet Pink Meadow

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie566

-,--

Kal W Orange Meadow

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie566

-,--

Kal Warm Yell Meadow

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie566

-,--

Kalabas Mini Green

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie337

-,--

Kalanchoe Leaf

Dodavka zo skladu
Length10 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
BalenieEMM05L

-,--

Kalanchoe Leaf Small

Dodavka zo skladu
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
BalenieEMM05L

-,--

Kastanje

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelp.b.h.m. v.d. broek
Pocet kusov?
Obsah35
Pocet?
Balenie997

-,--

Kerstbal Op Stok Gold

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pestovatelj. van zanten
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

Kerstbal Op Stok Gold

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pestovatelj. van zanten
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

Kerstbal Op Stok Gold

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pestovatellabberton / kw. juliana
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie996

-,--

Kerstbal Op Stok Purple

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pestovatellabberton / kw. juliana
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie996

-,--

Kerstbal Op Stok Purple Small

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pestovatellabberton / kw. juliana
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie996

-,--

Kerstbal Op Stok Red

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pestovatelj. van zanten
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

Kerstbal Op Stok Red Small

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pestovatellabberton / kw. juliana
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie996

-,--

Kerstbal Op Stok Rose

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pestovatellabberton / kw. juliana
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie996

-,--

Kerstbal Op Stok Rose Small

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pestovatellabberton / kw. juliana
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie996

-,--

Kerstbal Op Stok Silver

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pestovatelj. van zanten
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

Kerstbal Op Stok Silver

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pestovatelj. van zanten
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

Kerstbal Op Stok Silver

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pestovatelj. van zanten
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

Kerstbal Op Stok Silver

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pestovatelj. van zanten
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

Kerstbal Op Stok Silver Mat

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pestovatelbloemisterij labberton
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie996

-,--

Kerstster Birch Op Voet

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie256

-,--

Kerstster Op Stok

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Kiefer 35cm (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length35 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah15
Pocet?
BalenieEMM05L

-,--

Kiefer 40cm (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Kiefer 50cm (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Kiefer 60cm (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Kiefer 60cm (p.stem)

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Kiefer Grof Singel (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Kiefer Long (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length75 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Kiefer Strobus per Bunch

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Weight500 P gr.
Povod tovaruDE
Pestovatelkaya garten
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie800

-,--

Kiwitakken Ex (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Povod tovaruFR
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Kochia Scoparia

Dodavka zo skladu
BloemkleurGrijs
Length40 cm.
Povod tovaruIL
Pestovateldekel uzi
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Kochia Scoparia

Dodavka zo skladu
BloemkleurGrijs
Length45 cm.
Povod tovaruIL
Pestovateldekel uzi
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Koraalvaren Dyed Copper H% (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruAU
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
BalenieD00028

-,--

Koraalvaren Dyed Red H% (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruAU
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
BalenieD00028

-,--

Koraalvaren Dyed Silver H% (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruAU
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
BalenieD00028

-,--

Koraalvaren X300 (p.stem)

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruAU
Pocet kusov?
Obsah300
Pocet?
BalenieD00002

-,--

Korstmos Zweige

Dodavka zo skladu
Length10 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie337

-,--

Kosmos Long (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Kosmos Short (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM05L

-,--

Kurk Naturel

Dodavka zo skladu
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Lanter Reindeer Candle 20cm

Dodavka zo skladu
Length20 cm.
Weight16 gr.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie256

-,--

Lantern Angel Candle 12cm

Dodavka zo skladu
Weight12 gr.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie256

-,--

Lantern Angel Candle 20cm

Dodavka zo skladu
Length20 cm.
Weight16 gr.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie256

-,--

Lantern Tree Candle 12cm

Dodavka zo skladu
Weight12 gr.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie256

-,--

Larix Stems (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruFR
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Laurier Copper

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah120
Pocet?
Balenie544

-,--

Laurier Frost Lilac

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah120
Pocet?
Balenie544

-,--

Laurier Frost White

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah120
Pocet?
Balenie544

-,--

Laurier Frost Yellow

Dodavka zo skladu
FarbaGreen
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah120
Pocet?
Balenie544

-,--

Laurier Gold

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah120
Pocet?
Balenie544

-,--

Laurier Champagne

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah120
Pocet?
Balenie544

-,--

Laurier Platinum

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah120
Pocet?
Balenie544

-,--

Laurier Red

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah120
Pocet?
Balenie544

-,--

Laurier Silver

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah120
Pocet?
Balenie544

-,--

Lavendel Blue Dried (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length35 cm.
Weight100 gr.
Povod tovaruFR
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
BalenieD00017

-,--

Lavendel Blue Dried (P. Bunch) 40gr

Dodavka zo skladu
Length35 cm.
Weight40 gr.
Povod tovaruFR
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
BalenieD00017

-,--

Lavendel Bordeaux

Dodavka zo skladu
Length45 cm.
Special infoGeprepareerd
Povod tovaruFR
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie996

-,--

Lavendel Red

Dodavka zo skladu
Length45 cm.
Special infoGeprepareerd
Povod tovaruFR
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie996

-,--

Leatherleafs Ex X12 (vacuum) (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruCR
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
BalenieD00002

-,--

Leatherleafs Ex X12 (vacuum) (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruCR
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
BalenieD00002

-,--

Leatherleafs Ex X35 (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruCR
Pocet kusov?
Obsah35
Pocet?
BalenieD00010

-,--

Leatherleafs Ex X35 (vacuum) (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruCR
Pocet kusov?
Obsah35
Pocet?
BalenieD00010

-,--

Leatherleafs Mexico X12 (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruCR
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
BalenieD00010

-,--

Leatherleafs middle X30 (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruCR
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
BalenieD00021

-,--

Leatherleafs Small X20 (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruCR
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
BalenieD00020

-,--

Leatherleafs Tico Verde X25 (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruCR
Pocet kusov?
Obsah25
Pocet?
BalenieD00016

-,--

Leucadendron Ayoba Star Pearl

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruZA
Pocet kusov?
Obsah25
Pocet?
Balenie997

-,--

Leucadendron Ayoba Star Pearl

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Povod tovaruZA
Pocet kusov?
Obsah25
Pocet?
Balenie997

-,--

Leucadendron C Blush Pearl

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Povod tovaruZW
Pestovateloz import bv
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie997

-,--

Leucadendron Jester

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruPT
Pestovatelboa flora lda
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie577

-,--

Leucadendron Jester

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruPT
Pestovatelboa flora lda
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie577

-,--

Leucadendron Jester

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Povod tovaruPT
Pestovatelboa flora lda
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie997

-,--

Leucadendron Laurel Yellow

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie577

-,--

Leucadendron Laurel Yellow

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Leucadendron Saf Sunset

Dodavka zo skladu
BloemkleurROOD
Length70 cm.
Povod tovaruIL
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie997

-,--

Leucadendron Saf Sunset Spray

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie577

-,--

Leucothoe Walteri Ra

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Supplier infoMPS A+
Povod tovaruDE
Pestovatelmultigreens / floratex
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie566

-,--

Liane Natuur Big

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Special infoGeprepareerd
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
BalenieEMM05L

-,--

Liane Natuur Plat

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Special infoGeprepareerd
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
BalenieEMM05L

-,--

Ligustrum Tree White + Glitter

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruDK
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieD00063

-,--

Ligustrum Troene (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length65 cm.
Povod tovaruFR
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie996

-,--

Lilac Dark Koster

Dodavka zo skladu
FarbaPurple
Length70 cm.
Nr heads>4
Ripeness2-3
Treated.
Povod tovaruNL
Pestovatelfa. wed. jb. hansen kz
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie996

-,--

Lilac Trunk 70-90cm

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

-,--

Lilac V Mme Fl Stepman 2 Head

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length50 cm.
Nr heads2-3
Ripeness2-3
Treated.
Povod tovaruNL
Pestovatelfa. wed. jb. hansen kz
Pocet kusov?
Obsah70
Pocet?
Balenie577

-,--

Lilac V Mme Fl Stepman 4 Head

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length60 cm.
Nr heads>4
Ripeness2-3
Treated.
Povod tovaruNL
Pestovatelfa. k. heeren jzn.
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie996

-,--

Lilium Aziatic Aqua Eyeliner***

Dodavka zo skladu
Length95 cm.
Nr heads5+
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekery hasselt bv
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Aziatic Ducati***

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Nr heads5+
Ripeness2-3
Pestovatelgebr. ravensbergen
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Aziatic Mixed Ex

Dodavka zo skladu
Length85 cm.
Nr heads4+
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah70
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Longi x Aziatic Aqua Bach***

Dodavka zo skladu
Length85 cm.
Nr heads4+
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelbrede fleur
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Longi x Aziatic Aqua Caesars Palace

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Nr heads4+
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatela.&.l. groenewegen
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Longi x Aziatic Aqua Lady Luck***

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Nr heads4+
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelqualily
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Longi x Aziatic Aqua Nashville***

Dodavka zo skladu
Length95 cm.
Nr heads4+
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekery hasselt bv
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Longi x Aziatic Aqua Royal Sunset

Dodavka zo skladu
FarbaOrange
Length90 cm.
Nr heads4-7
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelgebr. ravensbergen
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Longi x Aziatic Az Mixed 3 Head

Dodavka zo skladu
Kvalitaaz Aqu
Length75 cm.
Nr heads2-3
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah80
Pocet?
Balenie577

-,--

Lilium Longi x Aziatic Brindisi***

Dodavka zo skladu
FarbaPink
Length90 cm.
Nr heads4+
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Pestovatelgebr. ravensbergen
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Longi x Aziatic Cantello***

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Nr heads4+
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Pestovatelgebr. ravensbergen
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Longi x Aziatic Mon Cheri***

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Nr heads4+
Ripeness2-3
Pestovatelgebr. ravensbergen
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Longi x Aziatic Salmon Classic***

Dodavka zo skladu
FarbaSalmon
Length85 cm.
Nr heads4+
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Pestovatelgebr. ravensbergen
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Longi x Aziatic Spotify Pink***

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Nr heads4+
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Pestovatelgebr. ravensbergen
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Longi x Aziatic Spotify Sweet

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Nr heads4+
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Pestovatelgebr. ravensbergen
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Longi x Aziatic Spotify White

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Nr heads3+
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Pestovatelgebr. ravensbergen
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Longi x Aziatic Yellow Diamond***

Dodavka zo skladu
Length85 cm.
Nr heads5+
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Pestovatelgebr. ravensbergen
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium longiflorum Aqua Watch Up

Dodavka zo skladu
Length95 cm.
Nr heads2+
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A+
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelc.j. van oort
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium longiflorum Aqua Watch Up 1 Head

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Nr heads>10
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A+
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelc.j. van oort
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium longiflorum Aqua Watch Up 1 Head***

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Nr heads>10
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelbredefleur
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium longiflorum Aqua Watch Up 1-2 kop

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Nr heads>13
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie577

-,--

Lilium longiflorum Aqua White Heaven

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length95 cm.
Nr heads3+
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium longiflorum Aqua White Heaven 1 Head

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length80 cm.
Nr heads>10
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium longiflorum Aqua White Heaven***

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length100 cm.
Nr heads3+
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelbredefleur
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Aqua Asterian***

Dodavka zo skladu
Length105 cm.
Nr heads5-8
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Aqua Avventura

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Nr heads4+
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelpaauw lilies bv
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Aqua Calvados

Dodavka zo skladu
Length75 cm.
Nr heads3+
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelklaver lily
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Aqua Canberra

Dodavka zo skladu
FarbaPink
Length90 cm.
Nr heads6+
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelklaver lily
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Aqua Crystal Blanca

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length105 cm.
Nr heads5-8
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelj.a. & j. moerman
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Aqua Crystal Blanca***

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length105 cm.
Nr heads5-8
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Aqua Firebolt

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Nr heads5+
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Aqua Helvetia

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Nr heads3+
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie577

-,--

Lilium Oriental Aqua Helvetia

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length75 cm.
Nr heads4+
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Aqua Helvetia

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length75 cm.
Nr heads4+
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatela. bakker & zn. bv
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Aqua Helvetia

Dodavka zo skladu
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Height999 cm.
Length65 cm.
Nr heads3+
Ripeness2-3
Supplier infoFFP
TeeltwijzeBELICHT
Transport height90 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelvan schie potlelies
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Aqua Ovada***

Dodavka zo skladu
Length105 cm.
Nr heads5+
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A+
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelflorient-remko vd mare
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Aqua Palazzo

Dodavka zo skladu
Length105 cm.
Nr heads4+
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelpaauw lilies bv
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Aqua Paradero***

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Nr heads5+
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekery hasselt bv
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Aqua Pico

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Nr heads4+
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelde jong flowers bv
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Aqua Pico 2 Head

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Nr heads>2
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekery hasselt bv
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Aqua Pico 2+

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Nr heads>2
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekery hasselt bv
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Aqua Pico Bqt X3

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Nr heads>2
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelpaauw lilies bv
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Lilium Oriental Aqua Pico Bqt X3

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Nr heads>2
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelpaauw lilies bv
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Lilium Oriental Aqua Pico Bqt X3

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Nr heads>2
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelpaauw lilies bv
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Lilium Oriental Aqua Pinn Up***

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Nr heads4
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Aqua Premium Blond

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Nr heads4+
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Aqua Signum Bqt X3

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Nr heads>2
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelpaauw lilies bv
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Lilium Oriental Aqua Signum Bqt X3

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Nr heads>2
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelpaauw lilies bv
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Lilium Oriental Aqua Snowboard***

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Nr heads4+
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelvan leeuwen flowers
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Aqua Sorbonne***

Dodavka zo skladu
FarbaPink
Length95 cm.
Nr heads5+
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekery hasselt bv
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Aqua Tarrango

Dodavka zo skladu
Length105 cm.
Nr heads4+
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A+
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelflorient-remko vd mare
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Aqua Vendome

Dodavka zo skladu
Length95 cm.
Nr heads4+
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelklaver lily
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Aqua X Tr Saltarello***

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Nr heads4+
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Du Aqua Roselily Isabella

Dodavka zo skladu
Length105 cm.
Nr heads4+
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Du Aqua Roselily Roberta

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Nr heads3+
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelj.a. & j. moerman
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Du Aqua Roselily Tatsjana

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Nr heads3+
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelj.a. & j. moerman
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Mambo***

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Nr heads4+
Ripeness2-3
Supplier infoMPS B
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatela. v/d marel florient
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie525

-,--

Lilium Oriental Oriental Mixed

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Nr heads3+
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie525

-,--

Lilium Oriental Sorbonne

Dodavka zo skladu
FarbaPink
Length90 cm.
Nr heads4+
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatela. bakker & zn. bv
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie525

-,--

Lilium Oriental Trompet Aqua Forever

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Nr heads4
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Trompet Aqua Frontera***

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Nr heads5-7
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelimanse quality lilies
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Trompet Aqua Solange

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Nr heads3+
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelpaauw lilies bv
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental Trompet Aqua Terrasol***

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Nr heads4+
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelbredefleur
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilium Oriental X Tr Dalian***

Dodavka zo skladu
Length105 cm.
Nr heads5-8
Ripeness2-3
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie997

-,--

Lilly Grass (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Povod tovaruCR
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
BalenieD00067

-,--

Limonium Beltlaard

Dodavka zo skladu
FarbaPurple
HoesmateriaalGEEN HOES
Length90 cm.
Ripeness2-3
Weight45 gr.
Povod tovaruIL
Pestovatelbarzilai yuval
Pocet kusov?
Obsah25
Pocet?
Balenie997

-,--

Limonium Dana Blue

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Ripeness2-3
Weight30 gr.
Povod tovaruIL
Pestovatelpaskal farm
Pocet kusov?
Obsah75
Pocet?
Balenie997

-,--

Limonium Maine Blue

Dodavka zo skladu
FarbaPurple
Length60 cm.
Ripeness2-3
Weight25 gr.
Povod tovaruIL
Pestovatelkeidan gadi
Pocet kusov?
Obsah25
Pocet?
Balenie996

-,--

Limonium S Cryst Dark Blue

Dodavka zo skladu
FarbaPurple
Length80 cm.
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
Weight45 gr.
Povod tovaruKE
Pestovateloserian / eaf
Pocet kusov?
Obsah75
Pocet?
Balenie997

-,--

Limonium S Cryst Dark Blue

Dodavka zo skladu
FarbaPurple
Length80 cm.
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
Weight50 gr.
Povod tovaruKE
Pestovateloserian / eaf
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Limonium S Cryst Dark Blue***

Dodavka zo skladu
FarbaPurple
Length80 cm.
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
Weight60 gr.
Povod tovaruKE
Pestovateloserian / eaf
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Limonium S Cryst Sky Blue

Dodavka zo skladu
FarbaPurple
Length70 cm.
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
Weight30 gr.
Povod tovaruKE
Pestovateloserian / eaf
Pocet kusov?
Obsah75
Pocet?
Balenie997

-,--

Limonium S Mixed

Dodavka zo skladu
FarbaMixed
Length80 cm.
Ripeness3-4
Supplier infoMPS A
Weight50 gr.
Povod tovaruET
Pestovatelscented flowers
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

Limonium S Mixed Italie***

Dodavka zo skladu
FarbaMixed
Length70 cm.
Ripeness2-3
Weight75 gr.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Limonium S Rossi Sun Birds Italie***

Dodavka zo skladu
BloemkleurPAARS
Length70 cm.
Ripeness2-3
Weight75 gr.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Limonium S Silv Sun Birds Italie***

Dodavka zo skladu
BloemkleurWIT
Length70 cm.
Ripeness2-3
Weight75 gr.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Limonium S Sunday Light B Italie***

Dodavka zo skladu
FarbaPurple
Length70 cm.
Ripeness2-3
Weight75 gr.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Limonium S Yellow Sun Birds

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness3-4
Supplier infoMPS A
Weight26 gr.
Povod tovaruET
Pestovatelscented flowers
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

Limonium S Yellow Sun Birds Italie***

Dodavka zo skladu
BloemkleurGEEL
Length70 cm.
Ripeness2-3
Weight75 gr.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Limonium Saf Dark Blue

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness2-3
Weight20 gr.
Povod tovaruKE
Pestovatelbeauty line
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie997

-,--

Limonium Saf Lilac

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Ripeness2-3
Weight40 gr.
Povod tovaruKE
Pestovatelbeauty line
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Limonium Sin Sensy Limonc

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Ripeness3
Weight20 gr.
Povod tovaruKE
Pestovatelbeauty line
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie577

-,--

Lotis Leave 10 Stem per Bunch

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah25
Pocet?
BalenieD00063

-,--

Lotis per Kist

Dodavka zo skladu
Length10 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie337

-,--

Lotus 30pcs Cerise-glitter@

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

Lotus 30pcs Copper-glitter@

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

Lotus 30pcs Gold-glitter@

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

Lotus 30pcs Gold-glitter@

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

Lotus 30pcs Red-glitter@

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

Lotus 30pcs Silver-glitter@

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

Lotus 30pcs Silver-glitter@

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--