213 products in Flower stock. Filter by: › Vycistit

FILTER

Dlzka

Cista vaha

Vyska

Farba

Triedenie podla:

B Banana Peel On Stem

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie996

-,--

B Bell Cup On Stem

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie996

-,--

B Birch Naturel 100pcs

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie566

-,--

B Birch Naturel 100pcs

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie566

-,--

B Brunch Ball On Stem

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie996

-,--

B Cane Cone

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

B Cedar Rose On Stem

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie996

-,--

B Cinnamon On Stem

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

B Curly Ting 300 Stems

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie996

-,--

B India Mixed

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

B India Mixed

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

B Lotus On Stem

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie996

-,--

B Mintolla On Stem

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie996

-,--

B Palm Cup On Stem

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie996

-,--

B Pine Cone On Stem

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie996

-,--

B Pine Cone Snowy On Stem

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie996

-,--

B Tail Spring

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie996

-,--

Bal Full Kubu Grey

Dodavka zo skladu
Length20 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie256

-,--

Bal Full Kubu White

Dodavka zo skladu
Length20 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie256

-,--

Bamboe (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Povod tovaruUS
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
BalenieD00004

-,--

Bamboo Biogode Mixed + Glitter

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length100 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

Bamboo It 100cm

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Bamboo It 100cm Copper

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Bamboo It 100cm Gold

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Bamboo It 100cm Silver

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Banksia Cones Harry

Dodavka zo skladu
BloemkleurZWART
FarbaOrange
Length50 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruZA
Pocet kusov?
Obsah15
Pocet?
Balenie577

-,--

Banksia Cones Harry

Dodavka zo skladu
BloemkleurZWART
FarbaOrange
Length50 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruZA
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie577

-,--

Banksia Hookeriana Dyed Red

Dodavka zo skladu
BloemkleurROOD
FarbaRed
Length50 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruZA
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie577

-,--

Banksia Hookeriana Dyed Yellow

Dodavka zo skladu
BloemkleurGEEL
FarbaYellow
Length50 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruZA
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Banksia Speciosa Dyed H% Mixed

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Length40 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruZA
Pocet kusov?
Obsah15
Pocet?
Balenie566

-,--

Basic Straw Wreath 30cm

Dodavka zo skladu
Length30 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie800

-,--

Basic Straw Wreath 30cm

Dodavka zo skladu
Length30 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie800

-,--

Basic Straw Wreath 50cm

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie800

-,--

Beargrass Dyed Black (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruUS
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
BalenieD00004

-,--

Beargrass Dyed Blue (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruUS
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
BalenieD00004

-,--

Beargrass Dyed Bordeaux (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruUS
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
BalenieD00004

-,--

Beargrass Dyed Cerise (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruUS
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
BalenieD00004

-,--

Beargrass Dyed Copper (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruUS
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
BalenieD00004

-,--

Beargrass Dyed Gold H% (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruUS
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
BalenieD00004

-,--

Beargrass Dyed Lilac (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruUS
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
BalenieD00004

-,--

Beargrass Dyed Milka (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruUS
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
BalenieD00004

-,--

Beargrass Dyed Orange (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruUS
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
BalenieD00004

-,--

Beargrass Dyed Pink (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruUS
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
BalenieD00004

-,--

Beargrass Dyed Red H% (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruUS
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
BalenieD00004

-,--

Beargrass Dyed Silver H% (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruUS
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
BalenieD00004

-,--

Beargrass Dyed White (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruUS
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
BalenieD00004

-,--

Beargrass Dyed Yellow (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruUS
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
BalenieD00004

-,--

Beargrass X20 (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruUS
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
BalenieD00117

-,--

Beargrass X40 (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruUS
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
BalenieD00005

-,--

Bereklauw Antiek Gold + Glitter

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Bereklauw Copper + Glitter

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Bereklauw Flocked White

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie997

-,--

Bereklauw Gold + Glitter

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie997

-,--

Bereklauw Gold + Glitter

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Bereklauw Champagne + Glitter

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie997

-,--

Bereklauw Mixed 120cm

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie997

-,--

Bereklauw Naturel 120cm

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie997

-,--

Bereklauw Platina + Glitter

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie997

-,--

Bereklauw Platina + Glitter

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie997

-,--

Bereklauw Red + Glitter

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie997

-,--

Bereklauw Red + Glitter

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Bereklauw Silver + Glitter

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie997

-,--

Bereklauw Silver + Glitter

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Bereklauw White

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie997

-,--

Bereklauw White + Glitter

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie997

-,--

Berken Bak 38x23

Dodavka zo skladu
Length16 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie337

-,--

Berkenschijf 28-32cm

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah14
Pocet?
Balenie256

-,--

Berkenschijf 48-52cm

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie256

-,--

Beuk Red Prep. (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length65 cm.
Povod tovaruFR
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch 100pcs Copper-glitter@

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch 100pcs Gold-glitter@

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch 100pcs Gold-glitter@

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch 100pcs Champagne-glitter@

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch 100pcs Red-glitter@

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch 100pcs Silver-glitter-glitter@

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch 100pcs Silver-glitter-glitter@

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch 100pcs White-glitter@

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah2
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Antiek Gold + Glitter (P. Bunch) 120cm

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Black + Glitter (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length120-129 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Birch Cerise (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Copper (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length60 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Copper (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Copper (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Flower Copper

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie996

-,--

Birch Flower Gold

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie996

-,--

Birch Flower Grey

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie996

-,--

Birch Flower Naturel

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Flower Red

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Special infoGeprepareerd
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie996

-,--

Birch Flower Silver

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Special infoGeprepareerd
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie996

-,--

Birch Flower White Wash

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Special infoGeprepareerd
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie996

-,--

Birch Gold (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaGold
Length60 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Gold (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaGold
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Gold (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaGold
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Gold + Glitter (P. Bunch) 120cm

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Birch Gold + Glitter (P. Bunch) 120cm

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Birch Champagne (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length120-129 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Birch Champagne (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Champagne + Glitter (P. Bunch) 120cm

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Birch Champagne + Glitter (P. Bunch) 120cm

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Milka (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Mint (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Naturel (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Birch Naturel + Snow (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length120-129 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Birch Naturel + Snow (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Birch Naturel + Snow (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Pink (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaPink
Length120-129 cm.
Povod tovaruDK
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Platina (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length120-129 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Birch Platina (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Platina + Glitter (P. Bunch) 120cm

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Platinum (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Purple (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaPurple
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Red (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Length60 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Red (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Red (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Red (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Red (P. Bunch) 120cm

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Length120-129 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Birch Red (P. Bunch) 90cm

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Length90 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Red + Glitter (P. Bunch) 120cm

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Birch Red + Glitter (P. Bunch) 120cm

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Birch Red + Glitter (P. Bunch) 120cm

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Silver (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaGrey
Length60 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Silver (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaGrey
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Silver (P. Bunch) 90cm

Dodavka zo skladu
FarbaGrey
Length90 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Silver + Glitter (P. Bunch) 120cm

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Birch Silver + Glitter (P. Bunch) 120cm

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch White (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length60 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch White (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch White (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch White + Glitter (P. Bunch) 120cm

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Birch White + Snow (P. Bunch) 120cm

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Birch White + Snow (P. Bunch) 120cm

Dodavka zo skladu
Length65 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah3
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Blackberries Black

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Special infoGeprepareerd
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie996

-,--

Blackberries Bordeaux

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Special infoGeprepareerd
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie996

-,--

Blackberries Red

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Special infoGeprepareerd
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie996

-,--

Boeket Kruiden (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM05L

-,--

Bolmos Small

Dodavka zo skladu
Length10 cm.
Povod tovaruFR
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie337

-,--

Bonsai Box 29x58x13cm

Dodavka zo skladu
Length58 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie800

-,--

Bonzai Hout

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieD00063

-,--

Bonzai Hout Op Stok

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah25
Pocet?
Balenie996

-,--

Bonzai Hout White

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieD00063

-,--

Bonzai Hout White Op Stok

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruFR
Pocet kusov?
Obsah25
Pocet?
Balenie996

-,--

Bootje Silver

Dodavka zo skladu
Length29 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie256

-,--

Bouquet Federica (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length65 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie566

-,--

Bouquet Promo Orange Red

Dodavka zo skladu
FarbaOrange - Red
Length48 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie544

-,--

Bouquet Promo Pink Lilac

Dodavka zo skladu
Length48 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie544

-,--

Bouquet Promo Small Variegated

Dodavka zo skladu
FarbaMore-color
Length55 cm.
Nr branches10
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie544

-,--

Bouquet Provencaal (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Special infoGeprepareerd
Povod tovaruFR
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie337

-,--

Bouquet Romantico (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Special infoGeprepareerd
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie337

-,--

Bouvardia double Diam Sparkles

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruNL
Pestovatelchrywijk
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie897

-,--

Bouvardia double Diam Sparkles

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Ripeness2-4
Povod tovaruNL
Pestovatelvreeken sierteelt bv
Pocet kusov?
Obsah80
Pocet?
Balenie577

-,--

Bouvardia double Diamond Coral

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie897

-,--

Bouvardia double Diamond Coral

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruNL
Pestovatelchrywijk
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie897

-,--

Bouvardia double Mixed in bucket

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruNL
Pestovatelmts. borgijink
Pocet kusov?
Obsah80
Pocet?
Balenie566

-,--

Bouvardia double Rosetta

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness1-3
Povod tovaruNL
Pestovatelchrywijk
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie897

-,--

Bouvardia Single Crazy Green

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness1-3
Povod tovaruNL
Pestovatelchrywijk
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie897

-,--

Bouvardia Single Crazy Green

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness1-3
Povod tovaruNL
Pestovatelchrywijk
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie897

-,--

Bouvardia Single Crazy Pink

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness1-3
Povod tovaruNL
Pestovatelchrywijk
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie897

-,--

Bouvardia Single Roy Cream

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruNL
Pestovatelchrywijk
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie897

-,--

Bouvardia Single Roy Cream

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie897

-,--

Bouvardia Single Roy Dap Fresco

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruNL
Pestovatelfa. c. van rijn
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie897

-,--

Bouvardia Single Roy Dap Fresco

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruNL
Pestovatelchrywijk
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie897

-,--

Bouvardia Single Roy Dap Supr

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length50 cm.
Ripeness2-3
Treated.
Povod tovaruNL
Pestovatelfa. c. van rijn
Pocet kusov?
Obsah80
Pocet?
Balenie577

-,--

Bouvardia Single Roy Dap Supr

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length50 cm.
Ripeness2-3
Treated.
Povod tovaruNL
Pestovatelfa. c. van rijn
Pocet kusov?
Obsah80
Pocet?
Balenie577

-,--

Bouvardia Single Roy Dap Supr

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruNL
Pestovatelfa. c. van rijn
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie897

-,--

Bouvardia Single Roy Dap Supr

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruNL
Pestovatelfa. c. van rijn
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie897

-,--

Bouvardia Single Roy Naomi

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness2-4
Povod tovaruNL
Pestovatelchrywijk
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie897

-,--

Bouvardia Single Roy Roza

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Ripeness2-4
Povod tovaruNL
Pestovatelvreeken sierteelt bv
Pocet kusov?
Obsah80
Pocet?
Balenie566

-,--

Bouvardia Single Roy Roza

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Ripeness2-4
Povod tovaruNL
Pestovatelvreeken sierteelt bv
Pocet kusov?
Obsah80
Pocet?
Balenie577

-,--

Bouvardia Single Roy Roza

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Ripeness2-4
Povod tovaruNL
Pestovatelvreeken sierteelt bv
Pocet kusov?
Obsah80
Pocet?
Balenie577

-,--

Bouvardia Single Roy Two T Pi

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness1-3
Povod tovaruNL
Pestovatelchrywijk
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie897

-,--

Bouvardia Single Roy Violet

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness2-4
Povod tovaruNL
Pestovatelvreeken sierteelt bv
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie897

-,--

Bouvardia Single Royal Fire Red

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness2-4
Povod tovaruNL
Pestovatelchrywijk
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie897

-,--

Bouvardia Single Royal Fire Red

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness2-4
Povod tovaruNL
Pestovatelchrywijk
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie897

-,--

Bouvardia Single Royal Fire Red

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness2-4
Povod tovaruNL
Pestovatelchrywijk
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie897

-,--

Bouvardia Single Royal Purple

Dodavka zo skladu
FarbaPurple
Length70 cm.
Ripeness1-3
Povod tovaruNL
Pestovatelchrywijk
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie897

-,--

Bouvardia Single Royal Ruby Red

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness1-3
Povod tovaruNL
Pestovatelchrywijk
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie897

-,--

Bouvardia Single Royal Ruby Red

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness2-4
Povod tovaruNL
Pestovatelchrywijk
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie897

-,--

Bouvardia Single Roza Pink Eye

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness1-3
Povod tovaruNL
Pestovatelchrywijk
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie897

-,--

Bouvardia Single Sweet Roza

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness2-4
Povod tovaruNL
Pestovatelvreeken sierteelt bv
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie897

-,--

Brassica Black Leaf

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelmts a & h haveman
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie996

-,--

Brassica Bogdana***

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatela.a.m. den boer
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie996

-,--

Brassica Dyed Flocked Blue H%

Dodavka zo skladu
FarbaBleu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?

-,--

Brassica Dyed Mixed H% 6 Colours

Dodavka zo skladu
Length75 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelwaximum
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie997

-,--

Brassica Dyed Mixed H% 6 Colours

Dodavka zo skladu
Length75 cm.
Treated.
Povod tovaruNL
Pestovatele.h.m. vis
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie997

-,--

Brassica Dyed Mixed H% 6 Colours

Dodavka zo skladu
Length75 cm.
TeeltwijzeGreenhouse grown
Treated.
Povod tovaruNL
Pestovatele.h.m. vis
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie997

-,--

Brassica Katya***

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatela.a.m. den boer
Pocet kusov?
Obsah15
Pocet?
Balenie996

-,--

Brassica Ksenia

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatela.a.m. den boer
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie996

-,--

Brassica Mixed in bucket

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatela.a.m. den boer
Pocet kusov?
Obsah25
Pocet?
Balenie996

-,--

Brassica Olga***

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatela.a.m. den boer
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie996

-,--

Brassica Red Crane

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelc. tanis
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie577

-,--

Brassica Red Crane

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelmts. bruygom kwekerij
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie996

-,--

Brassica Rose Crane***

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatela.a.m. den boer
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie996

-,--

Brassica Rose Crane***

Dodavka zo skladu
Length65 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatela.a.m. den boer
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie996

-,--

Brassica White Crane

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Supplier infoMPS A+
Povod tovaruNL
Pestovatelmaatschap kreuk
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie996

-,--

Brassica White Crane

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Supplier infoMPS A+
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelmichel smit
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie996

-,--

Brassica White Crane

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
TeeltwijzeGreenhouse grown
Povod tovaruNL
Pestovatelbroeierij het gemaal
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie996

-,--

Brassica White Crane***

Dodavka zo skladu
Length75 cm.
TeeltwijzeGreenhouse grown
Treated.
Povod tovaruNL
Pestovatelh.a.j. van gellecum
Pocet kusov?
Obsah25
Pocet?
Balenie997

-,--

Bromelia Bouquet L

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie566

-,--

Brunch Ball 40pcs Cerise-glitter@

Dodavka zo skladu
FarbaPurple
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

Brunch Ball 40pcs Copper-glitter@

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

Brunch Ball 40pcs Gold-glitter@

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

Brunch Ball 40pcs Gold-glitter@

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

Brunch Ball 40pcs Champagne-glitter@

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

Brunch Ball 40pcs Red-glitter@

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

Brunch Ball 40pcs Silver-glitter@

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

Brunch Ball 40pcs White-glitter@

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie996

-,--

Brunia Laevis

Dodavka zo skladu
BloemkleurZILVER
Length50 cm.
Povod tovaruZA
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

Brunia Laevis (red)

Dodavka zo skladu
BloemkleurROOD
Length30 cm.
Povod tovaruZW
Pestovateloz import bv
Pocet kusov?
Obsah80
Pocet?
Balenie566

-,--

Buddha Nut 8-12cm

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah150
Pocet?
Balenie800

-,--

Bupleurum Rotundifolium

Dodavka zo skladu
FarbaGreen
Length60 cm.
Povod tovaruZW
Pestovatelrotoflowers
Pocet kusov?
Obsah150
Pocet?
Balenie577

-,--

Bupleurum Rotundifolium

Dodavka zo skladu
FarbaGreen
Length70 cm.
Povod tovaruZW
Pestovatelrotoflowers
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie997

-,--

Buxus (p.wrap)

Dodavka zo skladu
Length65 cm.
Povod tovaruFR
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Buxus Green (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length65 cm.
Povod tovaruFR
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie566

-,--

;