50 products in Flower stock. Filter by: › Vycistit

FILTER

Dlzka

Farba

Triedenie podla:

Anthurium A Acura***

Dodavka zo skladu
Flower diamrt> 15 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelj.a.m. van adrichem
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Avo Gabriella

Dodavka zo skladu
FarbaPink
Flower diamrt> 13 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelrainbow flowers
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Brasilia

Dodavka zo skladu
Flower diamrt> 13 cm.
Povod tovaruNL
Pestovateljan van velden & zn.
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Calisto***

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Flower diamrt> 18 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelfiore 2
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie622

-,--

Anthurium A Cognac

Dodavka zo skladu
FarbaMore-color
Flower diamrt> 15 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Cognac

Dodavka zo skladu
FarbaMore-color
Flower diamrt> 9 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelbouman anthuriums
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie699

-,--

Anthurium A Dark Lady

Dodavka zo skladu
Flower diamrt> 11 cm.
Length35 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekerij sidaco bv
Pocet kusov?
Obsah16
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Maxima Elegancia

Dodavka zo skladu
FarbaPink
Flower diamrt> 11 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelmts. j.a.p. wijnen e.a.
Pocet kusov?
Obsah16
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Maxima Violeta

Dodavka zo skladu
Flower diamrt> 11 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelanthogether/oosterzon
Pocet kusov?
Obsah16
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Midori

Dodavka zo skladu
FarbaGreen
Flower diamrt> 11 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelanthogether/spek flowers
Pocet kusov?
Obsah16
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Midori

Dodavka zo skladu
FarbaGreen
Flower diamrt> 13 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelanthogether/oosterzon
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Midori

Dodavka zo skladu
FarbaGreen
Flower diamrt> 7 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelbouman anthuriums
Pocet kusov?
Obsah15
Pocet?
Balenie699

-,--

Anthurium A Midori Improved

Dodavka zo skladu
Flower diamrt> 13 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelmts. j.a.p. wijnen e.a.
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Midori***

Dodavka zo skladu
FarbaGreen
Flower diamrt> 15 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie622

-,--

Anthurium A Mixed

Dodavka zo skladu
FarbaMixed
Flower diamrt> 11 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelrainbow flowers
Pocet kusov?
Obsah16
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Mixed

Dodavka zo skladu
FarbaMixed
Flower diamrt> 13 cm.
Povod tovaruBE
Pestovatelanthurmiddendorp
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Mixed

Dodavka zo skladu
FarbaMixed
Flower diamrt> 13 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelanthogether/oosterzon
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Mixed

Dodavka zo skladu
FarbaMixed
Flower diamrt> 15 cm.
Povod tovaruBE
Pestovatelanthurmiddendorp
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Mixed

Dodavka zo skladu
FarbaMixed
Flower diamrt> 9 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelfiore 2
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Narita

Dodavka zo skladu
Flower diamrt> 13 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelanthogether/oosterzon
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Pistache

Dodavka zo skladu
FarbaGreen
Flower diamrt> 13 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelanthogether/spek flowers
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Pistsche***

Dodavka zo skladu
FarbaGreen
Flower diamrt> 18 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelfiore 2
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie622

-,--

Anthurium A Red Amor

Dodavka zo skladu
Flower diamrt> 13 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelhans hubers
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Red Miracle

Dodavka zo skladu
Flower diamrt> 11 cm.
Length45 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelflorissant
Pocet kusov?
Obsah16
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Renoir Pink

Dodavka zo skladu
Flower diamrt> 11 cm.
Length45 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelflorissant
Pocet kusov?
Obsah16
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Romance

Dodavka zo skladu
Flower diamrt> 9 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelrainbow flowers
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Safari

Dodavka zo skladu
FarbaPurple
Flower diamrt> 13 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelbouman anthuriums
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Safari***

Dodavka zo skladu
FarbaPurple
Flower diamrt> 15 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelbouman anthuriums
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Singita

Dodavka zo skladu
Flower diamrt> 11 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelj.a.m. van adrichem
Pocet kusov?
Obsah16
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Summer

Dodavka zo skladu
Flower diamrt> 13 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelanthogether/oosterzon
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Terra

Dodavka zo skladu
FarbaBrown
Flower diamrt> 13 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelhans hubers
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Terrasol

Dodavka zo skladu
Flower diamrt> 11 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelfiore 1
Pocet kusov?
Obsah16
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Terrasol***

Dodavka zo skladu
Flower diamrt> 15 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelfiore 1
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Tropic Night***

Dodavka zo skladu
FarbaPurple
Flower diamrt> 15 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelhans hubers
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Tropical

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Flower diamrt> 11 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelmts. j.a.p. wijnen e.a.
Pocet kusov?
Obsah16
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Tropical

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Flower diamrt> 13 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelmts. j.a.p. wijnen e.a.
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Tropical

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Flower diamrt> 13 cm.
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelpeelen anthurium
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Verona

Dodavka zo skladu
Flower diamrt> 13 cm.
Povod tovaruNL
Pestovateljan van velden & zn.
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Zafira

Dodavka zo skladu
Flower diamrt> 11 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelmts. j.a.p. wijnen e.a.
Pocet kusov?
Obsah16
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium A Zafira

Dodavka zo skladu
Flower diamrt> 13 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelpeter kouwenhoven anth.
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie690

-,--

Anthurium Aqua A Fantasy Love

Dodavka zo skladu
FarbaMore-color
Flower diamrt> 9 cm.
Length35 cm.
Ripeness3-4
Povod tovaruNL
Pestovatelevanty 2
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie865

-,--

Anthurium Aqua A Lovecollectie

Dodavka zo skladu
BloemkleurDIVERS KLEUREN
FarbaMixed
Flower diamrt> 7 cm.
Length35 cm.
Ripeness3-4
Povod tovaruNL
Pestovatelevanty 2
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie867

-,--

Anthurium Aqua A Romance Impatiens

Dodavka zo skladu
Flower diamrt> 7 cm.
Length35 cm.
Ripeness3-4
Povod tovaruNL
Pestovatelevanty 2
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie867

-,--

Anthurium Aqua Lilac Love

Dodavka zo skladu
BloemkleurPAARS
Flower diamrt> 9 cm.
Length50 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelflorissant
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie867

-,--

Anthurium Aqua Pr Al Mozaiek

Dodavka zo skladu
Flower diamrt> 7 cm.
Length40 cm.
Ripeness3-4
Povod tovaruNL
Pestovatelevanty 1
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie865

-,--

Strelitzia Flower Aqua Import

Dodavka zo skladu
FarbaOrange
Lenght of all flowers> 17 cm.
Length50 cm.
Ripeness1-3
Povod tovaruES
Pestovatelvan zon flowers
Pocet kusov?
Obsah16
Pocet?
Balenie866

-,--

Strelitzia Flower Hollands

Dodavka zo skladu
FarbaOrange
Lenght of all flowers> 17 cm.
Length75 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruNL
Pestovatelpanda
Pocet kusov?
Obsah16
Pocet?
Balenie648

-,--

Strelitzia Flower Hollands

Dodavka zo skladu
FarbaOrange
Lenght of all flowers> 17 cm.
Length80 cm.
Nr heads3+
Ripeness2-3
Povod tovaruNL
Pestovatela. alblas
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie658

-,--

Strelitzia Flower Hollands ***

Dodavka zo skladu
FarbaOrange
Lenght of all flowers> 23 cm.
Length75 cm.
Ripeness2
Povod tovaruNL
Pestovatelbl. kw. jacobs bv
Pocet kusov?
Obsah12
Pocet?
Balenie648

-,--

Strelitzia Re Ye Josephie Hollands

Dodavka zo skladu
FarbaYellow
Lenght of all flowers> 20 cm.
Length75 cm.
Ripeness2
Povod tovaruNL
Pestovatelbl. kw. jacobs bv
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie658

-,--

;