166 products in Flower stock. Filter by: › Vycistit

FILTER

Dlzka

Cista vaha

Farba

Triedenie podla:

Bal Full Kubu Grey

Dodavka zo skladu
Length20 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie256

-,--

Bal Full Kubu White

Dodavka zo skladu
Length20 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie256

-,--

Bamboo It 100cm

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Bamboo It 100cm Copper

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Bamboo It 100cm Gold

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Bamboo It 100cm Silver

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Berken Bak 38x23

Dodavka zo skladu
Length16 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie337

-,--

Berkenschijf 48-52cm

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie256

-,--

Birch Flower Copper

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie996

-,--

Birch Flower Gold

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie996

-,--

Birch Flower Grey

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie996

-,--

Birch Flower Naturel

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Flower Red

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Special infoGeprepareerd
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie996

-,--

Birch Flower Silver

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Special infoGeprepareerd
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie996

-,--

Birch Flower White Wash

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Special infoGeprepareerd
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie996

-,--

Bonzai Hout

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieD00063

-,--

Bonzai Hout Op Stok

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah25
Pocet?
Balenie996

-,--

Bonzai Hout White

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieD00063

-,--

Bonzai Hout White Op Stok

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruFR
Pocet kusov?
Obsah25
Pocet?
Balenie996

-,--

Bootje Silver

Dodavka zo skladu
Length29 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie256

-,--

Cobra Head Frosted per Kist

Dodavka zo skladu
Length10 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie337

-,--

Cobra Head Natuur

Dodavka zo skladu
Length10 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie338

-,--

Coco Strip Frosted

Dodavka zo skladu
Length10 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie338

-,--

Cornus Alba Kesselri

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelg.j. roos
Pocet kusov?
Obsah200
Pocet?
Balenie996

-,--

Cornus Alba Sibirica

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatela. gommers
Pocet kusov?
Obsah200
Pocet?
Balenie997

-,--

Cornus Fine per Bunch

Dodavka zo skladu
Length110-119 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie996

-,--

Cornus S Flaviramea

Dodavka zo skladu
Length130-139 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelkw. de oude spoorbaan
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie996

-,--

Corylus Avellana Con

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Year branches1
Povod tovaruNL
Pestovatelm. van dolder siertakk
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie999

-,--

Corylus Avellana Con

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Year branches2
Povod tovaruNL
Pestovatelfa. th.a.m. hartveld
Pocet kusov?
Obsah15
Pocet?
Balenie800

-,--

Corylus Avellana Con

Dodavka zo skladu
Length130-139 cm.
Year branches2
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekerij toppunt
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie800

-,--

Corylus Avellana Con

Dodavka zo skladu
Length150 - 159 cm.
Year branches2
Povod tovaruNL
Pestovatelfa. th.a.m. hartveld
Pocet kusov?
Obsah15
Pocet?
Balenie800

-,--

Corylus Avellana Con

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Year branches1
Povod tovaruNL
Pestovatelm. van dolder siertakk
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie577

-,--

Corylus Avellana Con

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Year branches1
Povod tovaruNL
Pestovatela. den blanken
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie999

-,--

Corylus Avellana Con

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Year branches1
Povod tovaruNL
Pestovatela. den blanken
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie999

-,--

Druivenhout

Dodavka zo skladu
Length45 cm.
Special infoGeprepareerd
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Druivenhout Extra

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Grapewood Op Stok Naturel

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah25
Pocet?
Balenie996

-,--

Harspot 12cm

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie256

-,--

Harspotten 11cm

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie256

-,--

Harspotten 12 Cm

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie256

-,--

Harspotten 7 Cm

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie256

-,--

Hengselmand Ovaal

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie256

-,--

Hengselmand Ovaal Met Green

Dodavka zo skladu
Length10 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie256

-,--

Henna Medium Branche

Dodavka zo skladu
Length65 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Houten Kist 30x26

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah7
Pocet?
Balenie256

-,--

Ilex Branched Citronella***

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelcresco boskoop vof
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Branched Gresgold

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelcresco boskoop vof
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Ilex Golden Verboom***

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelemiel de jong
Pocet kusov?
Obsah35
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Orange Extra

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelcresco boskoop vof
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Dyed H% Copper

Dodavka zo skladu
BloemkleurKOPER
Length80 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelmulti color flowers
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Dyed H% Gold

Dodavka zo skladu
BloemkleurGOUD
Length80 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelmulti color flowers
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Dyed H% Silver

Dodavka zo skladu
BloemkleurGrijs
Length80 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelmulti color flowers
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Dyed Champagne

Dodavka zo skladu
BloemkleurCREME
Length80 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelmulti color flowers
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Rode Berry

Dodavka zo skladu
Length110-119 cm.
Supplier infoMPS A+
Povod tovaruNL
Pestovatel't castellum'
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Rode Berry

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruNL
Pestovateld.a.h. verhoef
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie566

-,--

Ilex Ve Rode Berry

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelmts r.p van der hulst
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Rode Berry***

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelc. visser
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Rode Berry***

Dodavka zo skladu
Length110-119 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelblanken siertakken
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Rode Berry***

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie577

-,--

Ilex Ve Rode Berry***

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie577

-,--

Ilex Ve Rode Berry***

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelbernhard van dijk
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie577

-,--

Ilex Ve Rode Berry***

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelc. visser
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Rode Berry***

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelc. visser
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Winter Gold***

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelemiel de jong
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Winter Gold***

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruDE
Pestovatelbrauwers & rouenhoff g
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie577

-,--

Ilex Ve Winter Gold***

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruDE
Pestovatelbrauwers & rouenhoff g
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ve Winter Gold***

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Povod tovaruDE
Pestovatelbrauwers & rouenhoff g
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie997

-,--

Ilex Ver Oudijk's Or

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelemiel de jong
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Ilex Ver Oudijk's Or***

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelemiel de jong
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie997

-,--

Kerstster Birch Op Voet

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie256

-,--

Kerstster Op Stok

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Kiwitakken Ex (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Povod tovaruFR
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Kurk Naturel

Dodavka zo skladu
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Lanter Reindeer Candle 20cm

Dodavka zo skladu
Length20 cm.
Weight16 gr.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie256

-,--

Lantern Angel Candle 12cm

Dodavka zo skladu
Weight12 gr.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie256

-,--

Lantern Angel Candle 20cm

Dodavka zo skladu
Length20 cm.
Weight16 gr.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie256

-,--

Lantern Tree Candle 12cm

Dodavka zo skladu
Weight12 gr.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah8
Pocet?
Balenie256

-,--

Larix Stems (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruFR
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Liane Natuur Big

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Special infoGeprepareerd
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
BalenieEMM05L

-,--

Liane Natuur Plat

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Special infoGeprepareerd
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
BalenieEMM05L

-,--

Lilac Dark Koster

Dodavka zo skladu
FarbaPurple
Length70 cm.
Nr heads>4
Ripeness2-3
Treated.
Povod tovaruNL
Pestovatelfa. wed. jb. hansen kz
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie996

-,--

Lilac V Mme Fl Stepman 2 Head

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length50 cm.
Nr heads2-3
Ripeness2-3
Treated.
Povod tovaruNL
Pestovatelfa. wed. jb. hansen kz
Pocet kusov?
Obsah70
Pocet?
Balenie577

-,--

Lilac V Mme Fl Stepman 4 Head

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length60 cm.
Nr heads>4
Ripeness2-3
Treated.
Povod tovaruNL
Pestovatelfa. k. heeren jzn.
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie996

-,--

Lotis per Kist

Dodavka zo skladu
Length10 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie337

-,--

Mitsumata Bleached

Dodavka zo skladu
Povod tovaruCN
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Bleached

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Apple Green

Dodavka zo skladu
FarbaGreen
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Aquamarine

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Black

Dodavka zo skladu
FarbaBlack
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Blue

Dodavka zo skladu
FarbaBleu
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Bordeaux

Dodavka zo skladu
FarbaBordeaux
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Brown

Dodavka zo skladu
FarbaBrown
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Fuchsia

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Fuchsia

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruCN
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Fuchsia

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruCN
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Grey

Dodavka zo skladu
FarbaGrey
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Grey

Dodavka zo skladu
FarbaGrey
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Lavender

Dodavka zo skladu
FarbaLavendel
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Lavender

Dodavka zo skladu
FarbaLavendel
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Lichtroze

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Lilac

Dodavka zo skladu
FarbaLila
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Lilac

Dodavka zo skladu
FarbaLila
Length60 cm.
Povod tovaruCN
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Mitsumata Gevl Orange

Dodavka zo skladu
FarbaOrange
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Pale Blue

Dodavka zo skladu
FarbaBleu
Length60 cm.
Povod tovaruCN
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Mitsumata Gevl Pink

Dodavka zo skladu
FarbaPink
Length60 cm.
Povod tovaruCN
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Red

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Povod tovaruCN
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Red

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Red

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Royal Blue

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Yellow

Dodavka zo skladu
FarbaYellow
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Yellow

Dodavka zo skladu
FarbaYellow
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Glitter Antiek Gold

Dodavka zo skladu
FarbaGold
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Glitter Black

Dodavka zo skladu
FarbaBlack
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Glitter Cerise

Dodavka zo skladu
FarbaCerise
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Glitter Copper

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Glitter Gold

Dodavka zo skladu
FarbaGold
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Glitter Champagne

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Glitter Pink

Dodavka zo skladu
FarbaPink
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Glitter Platina

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Glitter Purple

Dodavka zo skladu
FarbaPurple
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Glitter Red

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Glitter Silver

Dodavka zo skladu
FarbaSilver
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Oudpeel per Kist

Dodavka zo skladu
Length10 cm.
Special infoGeprepareerd
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie337

-,--

Palm Sing Naturel Long

Dodavka zo skladu
Length65 cm.
Special infoGeprepareerd
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie996

-,--

Palm Sing Naturel Short

Dodavka zo skladu
Length45 cm.
Special infoGeprepareerd
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Palmsing Frosted Long

Dodavka zo skladu
Length85 cm.
Special infoGeprepareerd
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie996

-,--

Palmsing Short

Dodavka zo skladu
Length45 cm.
Special infoGeprepareerd
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Perenhout 100cm Long

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Perenhout 80cm

Dodavka zo skladu
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Perenhout Basis

Dodavka zo skladu
Povod tovaruBL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie337

-,--

Perenhout Op Stok Naturel

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie577

-,--

Perenhout Op Stok White

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie577

-,--

Perenhout Wall Mini

Dodavka zo skladu
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie338

-,--

Perenhout Zuil

Dodavka zo skladu
Povod tovaruBL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie338

-,--

Plant Cornice Ant Red

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah32
Pocet?
BalenieD00063

-,--

Plant Cornice Ant Red

Dodavka zo skladu
Length15 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah24
Pocet?
BalenieD00063

-,--

Polygonum

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length130-139 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekerij pinxterbloem
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie997

-,--

Polygonum

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length100 cm.
Supplier infoMPS A+
Thickness3
Povod tovaruBE
Pestovatelpower roses
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie577

-,--

Polygonum

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length100 cm.
Supplier infoMPS A+
Thickness3
Povod tovaruBE
Pestovatelpower roses
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie577

-,--

Polygonum

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length100 cm.
Supplier infoMPS A+
Thickness3
Povod tovaruBE
Pestovatelpower roses
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie577

-,--

Rendier Birch 35x20

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie337

-,--

Salim 1kg Streng

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah16
Pocet?
BalenieEMM05L

-,--

Salix Cat chin

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length100 cm.
Ripeness3
Year branches1
Povod tovaruDE
Pestovatelk.n. snijheesters
Pocet kusov?
Obsah200
Pocet?
Balenie996

-,--

Salix Cat chin***

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length110-119 cm.
Ripeness3
Year branches1
Povod tovaruNL
Pestovatelhjt bloemen
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie996

-,--

Salix Golden Curls

Dodavka zo skladu
Length130-139 cm.
Ripeness1-2
Year branches2
Povod tovaruPL
Pestovatelanimad / bsi
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie800

-,--

Salix Golden Curls

Dodavka zo skladu
Length130-139 cm.
Ripeness1-2
Year branches2
Povod tovaruPL
Pestovatelanimad / bsi
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie566

-,--

Salix Red Willow 80-130cm (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie996

-,--

Salix Sekka Bandwilg

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Ripeness1-2
Year branches2
Povod tovaruNL
Pestovatelkw. de oude spoorbaan
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie997

-,--

Salix Sekka Bandwilg

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Ripeness1-2
Year branches2
Povod tovaruNL
Pestovatelkw. de oude spoorbaan
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie997

-,--

Salix Sekka Bandwilg

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Ripeness3
Year branches1
Povod tovaruDE
Pestovatelgebr. nowak ohg
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie577

-,--

Sering Small

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah15
Pocet?
Balenie566

-,--

Star Berkenstam 50cm

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah7
Pocet?
Balenie256

-,--

Theehout White

Dodavka zo skladu
Length45 cm.
Special infoGeprepareerd
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie566

-,--

Vibur Macrophylla 400gr. Ex (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Vibur Staalbes Blue Fr (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruFR
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Vibur Staalbes Blue Fr (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruFR
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Vibur Staalbes Blue It (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length50 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Viburnum Roseum St 4 Head

Dodavka zo skladu
FarbaGreen
Length50 cm.
Nr heads>4
Ripeness2-3
Povod tovaruNL
Pestovatelc.a.j. de koning
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie577

-,--

Viburnum Roseum St 4 Head

Dodavka zo skladu
FarbaGreen
HoesbedrukkingFIRMA BEDRUKKING
Length70 cm.
Nr heads>4
Ripeness2-3
Supplier infoMPS A
Povod tovaruNL
Pestovatelrozenberg vof
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie996

-,--

Viburnum Roseum St 4 Head

Dodavka zo skladu
FarbaGreen
Length80 cm.
Nr heads>4
Ripeness2-3
Povod tovaruNL
Pestovatelc.a.j. de koning
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Viburnum tinus Macrophyllum***

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length60 cm.
Povod tovaruFR
Pestovatelh. m. c. van eenennaam
Pocet kusov?
Obsah45
Pocet?
Balenie577

-,--

X-mas tree + Zinkenbak 35x 35

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie256

-,--

X-mas tree Frame 100cm

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie337

-,--

X-mas tree Frame Op Stok

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

X-mas tree Frame Op Stok

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Zeehout

Dodavka zo skladu
Length10 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie337

-,--

;