135 products in Flower stock. Filter by: › Vycistit

FILTER

Dlzka

Cista vaha

Farba

Triedenie podla:

Amelanchier Lamarcki (krentenbloesem)

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Berkenschijf 33-37cm

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah9
Pocet?
Balenie256

-,--

Berkenschijf 38-44cm

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah9
Pocet?
Balenie256

-,--

Berkenschijf 48-52cm

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah4
Pocet?
Balenie256

-,--

Berkschijf 18-23cm

Dodavka zo skladu
Povod tovaruPL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie256

-,--

Birch Ado Mixed (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Apple Green

Dodavka zo skladu
FarbaGreen
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Cerise (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Creme (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Green Apple (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Milka (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Mint (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Mixed (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Mixed Pink (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaPink
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Naturel (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Birch Orange (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Pale Blue (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Pastel Purple (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Pink (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaPink
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Purple (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Red (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Salmon (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Schijf 10-12cm

Dodavka zo skladu
Povod tovaruPL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie256

-,--

Birch Schijf 18-23cm

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie256

-,--

Birch Schijf 24-27cm

Dodavka zo skladu
Povod tovaruPL
Pocet kusov?
Obsah7
Pocet?
Balenie256

-,--

Birch Schijf 8-10cm

Dodavka zo skladu
Povod tovaruPL
Pocet kusov?
Obsah75
Pocet?
Balenie256

-,--

Birch White (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Birch Yellow (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Bonzai Hout

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieD00063

-,--

Cornus S Flaviramea

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pestovatelmts. gommers-van lieshout
Pocet kusov?
Obsah250
Pocet?
Balenie997

-,--

Cornus S Flaviramea

Dodavka zo skladu
Length180 - 189 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah70
Pocet?
Balenie997

-,--

Corylus Avellana Con

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Year branches1
Povod tovaruNL
Pestovatelg.j. roos
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie800

-,--

Corylus Avellana Con

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Year branches1
Povod tovaruNL
Pestovatela. den blanken
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie999

-,--

Corylus Avellana Con

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Supplier infoMPS A
Year branches1
Povod tovaruNL
Pestovatelbert heeren kwekeryen
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie577

-,--

Corylus Avellana Con

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Year branches1
Povod tovaruNL
Pestovatela. den blanken
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie999

-,--

Corylus Avellana Con

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Year branches2
Povod tovaruNL
Pestovateld.g. epping
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Corylus Avellana Con

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Year branches1
Povod tovaruNL
Pestovatela. den blanken
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie999

-,--

Corylus Avellana Con

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Year branches1
Povod tovaruNL
Pestovatela. den blanken
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie999

-,--

Corylus Avellana Con

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Year branches2
Povod tovaruNL
Pestovatelmts. j.j. winkel e.a.
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie999

-,--

Cotton Hirsutum White

Dodavka zo skladu
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Length85 cm.
Nr heads>11
Povod tovaruIL
Pestovateleika agriculture
Pocet kusov?
Obsah35
Pocet?
Balenie832

-,--

Cotton Hirsutum White 10-bal

Dodavka zo skladu
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Length80 cm.
Nr heads>10
Povod tovaruIL
Pestovateleika agriculture
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie832

-,--

Cotton Hirsutum White 11-bal

Dodavka zo skladu
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Length85 cm.
Nr heads>11
Povod tovaruIL
Pocet kusov?
Obsah35
Pocet?
Balenie832

-,--

Cotton Hirsutum White 7-bal

Dodavka zo skladu
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Length65 cm.
Nr heads>7
Povod tovaruIL
Pestovateleika agriculture
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie832

-,--

Cotton Hirsutum White 7-bal

Dodavka zo skladu
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Length65 cm.
Nr heads>7
Povod tovaruIL
Pestovateleika agriculture
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie832

-,--

Cotton Hirsutum White 8-bal

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length80 cm.
Nr heads>8
Povod tovaruIL
Pocet kusov?
Obsah55
Pocet?
Balenie832

-,--

Cotton Hirsutum White 9 Bal

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length85 cm.
Nr heads>9
Povod tovaruIL
Pestovatelyonai eli
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie832

-,--

Cotton Hirsutum White 9-bal

Dodavka zo skladu
BloemkleurWIT
FarbaWhite
Length75 cm.
Nr heads>9
Povod tovaruIL
Pestovateleika agriculture
Pocet kusov?
Obsah45
Pocet?
Balenie832

-,--

Cotton Hirsutum White 9-bal

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length85 cm.
Nr heads>9
Povod tovaruIL
Pestovatelyonai eli
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie832

-,--

Cotton Hirsutum White 9-bal

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length85 cm.
Nr heads>9
Povod tovaruIL
Pestovatelyonai eli
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie832

-,--

Forsythia I Spectabilis

Dodavka zo skladu
FarbaYellow
Length90 cm.
Ripeness1-2
Povod tovaruNL
Pestovatela.j.c. luykx
Pocet kusov?
Obsah75
Pocet?
Balenie577

-,--

Forsythia I Spectabilis

Dodavka zo skladu
FarbaYellow
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie566

-,--

Forsythia I Spectabilis Ex

Dodavka zo skladu
FarbaYellow
Length110-119 cm.
Nr heads>12
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie577

-,--

Gagel Myrica

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Gagel Myrica Per Wrap

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Harspot 10cm

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie256

-,--

Harspot 10cm

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie256

-,--

Harspot 10cm Terracotta

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah18
Pocet?
Balenie256

-,--

Harspot 20cm

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah6
Pocet?
Balenie256

-,--

Henna Medium Branche

Dodavka zo skladu
Kvalita065
Length65 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Chaenomelis Superba

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Length110-119 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah60
Pocet?
Balenie997

-,--

Chaenomelis Superba

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Length80 cm.
Nr heads>22
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

Chaenomelis Superba

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Length90 cm.
Nr heads>22
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

PONUKA TOVARU

Kastanje

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pestovateldirk van den heuvel
Pocet kusov?
Obsah80
Pocet?
Balenie577

-,--

Kersebloesem Extra Double Wit!!

Dodavka zo skladu
FarbaPink
Length100 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Kersebloesem Grof!! Hollands

Dodavka zo skladu
FarbaPink
Length110-119 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie997

-,--

Kersebloesem per Bunch

Dodavka zo skladu
FarbaPink
Length90 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Kersebloesem Pink

Dodavka zo skladu
Length75 cm.
Nr heads2-3
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie577

-,--

Kiwitakken Ex (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Povod tovaruFR
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Kiwitakken Ex (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Povod tovaruFR
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie996

-,--

Krentebloesem***

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie996

-,--

Magnolia Extra (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Weight400 gr.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie566

-,--

Magnolia Extra (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length55 cm.
Weight400 gr.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah5
Pocet?
Balenie566

-,--

Magnolia Stem 120cm

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah25
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Magnolia Stem 30cm

Dodavka zo skladu
Length30 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah25
Pocet?
Balenie566

-,--

Magnolia Stem 40cm

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah25
Pocet?
Balenie566

-,--

Magnolia Stem 60cm

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah25
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Bleached

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Bleached

Dodavka zo skladu
Nr heads>8
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Aquamarine

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Black

Dodavka zo skladu
FarbaBlack
Length120-129 cm.
Nr heads>8
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Bordeaux

Dodavka zo skladu
FarbaBordeaux
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Brown

Dodavka zo skladu
FarbaBrown
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Fuchsia

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Fuchsia

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruCN
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Fuchsia

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruCN
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Lavender

Dodavka zo skladu
FarbaLavendel
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Lavender

Dodavka zo skladu
FarbaLavendel
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Lilac

Dodavka zo skladu
FarbaLila
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Lilac

Dodavka zo skladu
FarbaLila
Length60 cm.
Povod tovaruCN
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie566

-,--

Mitsumata Gevl Orange

Dodavka zo skladu
FarbaOrange
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Pale Pink

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Nr heads>8
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Pink

Dodavka zo skladu
FarbaPink
Length120-129 cm.
Nr heads>8
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Pink

Dodavka zo skladu
FarbaPink
Length60 cm.
Povod tovaruCN
Pocet kusov?
Obsah10
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Red

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Nr heads>8
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Royal Blue

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl White

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Povod tovaruCN
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Mitsumata Gevl Yellow

Dodavka zo skladu
FarbaYellow
Length120-129 cm.
Nr heads>8
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Oudpeel per Kist

Dodavka zo skladu
Length10 cm.
Special infoGeprepareerd
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
Balenie337

-,--

Perenhout 100cm Long

Dodavka zo skladu
Kvalita120
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Perenhout 80cm

Dodavka zo skladu
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Perenhout per Box

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Pocet kusov?
Obsah1
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Prunus Gland Branched

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length100 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruNL
Pestovatelkwekerij barkarole
Pocet kusov?
Obsah30
Pocet?
Balenie996

-,--

Prunus Gland Branched

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length100 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruNL
Pestovatelc. visser
Pocet kusov?
Obsah40
Pocet?
Balenie997

-,--

Prunus Long 120 Cm (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah25
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Prunus Other Pink

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Ripeness2-3
Povod tovaruNL
Pestovatelblossoms
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie566

-,--

Prunus Pink 60cm (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length60 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah25
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Prunus Pink 90cm (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length90 cm.
Povod tovaruIT
Pocet kusov?
Obsah25
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Prunus Serrulata

Dodavka zo skladu
FarbaPink
Length100 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Prunus Serrulata

Dodavka zo skladu
FarbaPink
Length60 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie996

-,--

Salix Ca Snow Flake

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness3
Year branches4
Povod tovaruCN
Pestovatelchico nederland bv
Pocet kusov?
Obsah200
Pocet?
Balenie996

-,--

Salix Cat chin

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length80 cm.
Ripeness3
Year branches1
Povod tovaruDE
Pocet kusov?
Obsah300
Pocet?
Balenie577

-,--

Salix Dyed Cerise (P. Bunch) ( Cat chin )

Dodavka zo skladu
FarbaCerise
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie997

-,--

Salix Dyed Cerise (P. Bunch) ( Cat chin )

Dodavka zo skladu
FarbaCerise
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie996

-,--

Salix Dyed Green Apple (P. Bunch) ( Cat chin )

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie997

-,--

Salix Dyed Green Apple (P. Bunch) ( Cat chin )

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie996

-,--

Salix Dyed Milka (P. Bunch) ( Cat chin )

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie997

-,--

Salix Dyed Milka (P. Bunch) ( Cat chin )

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie996

-,--

Salix Dyed Mixed (P. Bunch) ( Cat chin )

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie997

-,--

Salix Dyed Mixed (P. Bunch) ( Cat chin )

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie996

-,--

Salix Dyed Mixed (P. Bunch) ( Cat chin )

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie996

-,--

Salix Dyed Orange (P. Bunch) ( Cat chin )

Dodavka zo skladu
FarbaOrange
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie997

-,--

Salix Dyed Orange (P. Bunch) ( Cat chin )

Dodavka zo skladu
FarbaOrange
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie996

-,--

Salix Dyed Orange (P. Bunch) ( Cat chin )

Dodavka zo skladu
FarbaOrange
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie996

-,--

Salix Dyed Pale Pink (P. Bunch) ( Cat chin )

Dodavka zo skladu
FarbaPink
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie997

-,--

Salix Dyed Pale Pink (P. Bunch) ( Cat chin )

Dodavka zo skladu
FarbaPink
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie996

-,--

Salix Dyed Pale Pink (P. Bunch) ( Cat chin )

Dodavka zo skladu
FarbaPink
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie996

-,--

Salix Dyed Red (P. Bunch) ( Cat chin )

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie996

-,--

Salix Dyed Salmon (P. Bunch) ( Cat chin )

Dodavka zo skladu
FarbaOrange
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie997

-,--

Salix Dyed Salmon (P. Bunch) ( Cat chin )

Dodavka zo skladu
FarbaOrange
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie996

-,--

Salix Dyed Yellow (P. Bunch) ( Cat chin )

Dodavka zo skladu
FarbaYellow
Length120-129 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie997

-,--

Salix Dyed Yellow (P. Bunch) ( Cat chin )

Dodavka zo skladu
FarbaYellow
Length70 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie996

-,--

Salix Golden Curls

Dodavka zo skladu
Length130-139 cm.
Ripeness1-2
Year branches2
Povod tovaruNL
Pestovatelkw de oude spoorbaan
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie997

-,--

Salix Katjes Short (P. Bunch)

Dodavka zo skladu
Length35 cm.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
BalenieEMM10L

-,--

Salix Other per Bunch

Dodavka zo skladu
Length100 cm.
Povod tovaruDE
Pestovatellaustroer gmbh
Pocet kusov?
Obsah20
Pocet?
Balenie577

-,--

Salix Sekka Bandwilg

Dodavka zo skladu
Length120-129 cm.
Year branches2
Povod tovaruNL
Pestovatelkw de oude spoorbaan
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie997

-,--

;