41 products in Flower stock. Filter by: › Vycistit

FILTER

Dlzka

Cista vaha

Farba

Triedenie podla:

Zostatok casu: ?

Gypsophila Dyed Copper + Glitter

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Gypsophila Dyed Gold + Glitter

Dodavka zo skladu
FarbaGold
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Gypsophila Dyed Lilac

Dodavka zo skladu
FarbaLila
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Gypsophila Dyed Platina + Glitter

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Gypsophila Dyed Red + Glitter

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Gypsophila Dyed Silver + Glitter

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Gypsophila Dyed Silver + Glitter H%

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Gypsophila Pa Blancanieves***

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length80 cm.
Ripeness3-4
Weight35 gr.
Povod tovaruET
Pestovateltal flowers
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Gypsophila Pa Million Star ec

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length75 cm.
Weight30 gr.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Gypsophila Pa Million Star Ec

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length75 cm.
Weight30 gr.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Gypsophila Pa Million Star Ec***

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Length75 cm.
Weight30 gr.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Gypsophila Pa My Pink

Dodavka zo skladu
Length75 cm.
Ripeness2-3
Weight45 gr.
Povod tovaruIL
Pestovatellavi tal - noam
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Gypsophila Pa Overtime Ec***

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Weight30 gr.
Povod tovaruEC
Pestovatelesmeralda farms
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Gypsophila Pa Overtime Ec***

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Weight36 gr.
Povod tovaruEC
Pestovatelesmeralda farms
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Gypsophila Pa Xlence

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Ripeness3
Weight28 gr.
Povod tovaruKE
Pestovatelbeauty line
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Gypsophila Pa Xlence

Dodavka zo skladu
Length40 cm.
Ripeness3-4
Weight12 gr.
Povod tovaruET
Pestovatelklaver heerhugowaard bv
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie566

-,--

Gypsophila Pa Xlence Ec

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Weight30 gr.
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Gypsophila Pa Xlence***

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Ripeness3
Weight30 gr.
Povod tovaruKE
Pestovatelbeauty line
Pocet kusov?
Obsah50
Pocet?
Balenie997

-,--

Gypsophila Pa Zi Millionstar

Dodavka zo skladu
BloemkleurWIT
Length70 cm.
Ripeness2-3
Weight18 gr.
Povod tovaruKE
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie577

-,--

Gypsophila Pa Zi Mllionstar

Dodavka zo skladu
BloemkleurWIT
Length60 cm.
Ripeness2-3
Weight14 gr.
Povod tovaruKE
Pocet kusov?
Obsah150
Pocet?
Balenie544

-,--

Solidago Carzan Glory

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness1-3
Weight30 gr.
Povod tovaruKE
Pestovatelcarzan / marginpar
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie997

-,--

Solidago Dyed Erica

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie997

-,--

Solidago Dyed Lilac

Dodavka zo skladu
FarbaLila
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie997

-,--

Solidago Dyed Pink

Dodavka zo skladu
FarbaPink
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie997

-,--

Solidago Dyed Purple

Dodavka zo skladu
FarbaPurple
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie997

-,--

Solidago Dyed Purple + Glitter H%

Dodavka zo skladu
FarbaPurple
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie997

-,--

Solidago Dyed Red

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie997

-,--

Solidago Dyed Red + Glitter

Dodavka zo skladu
FarbaRed
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie997

-,--

Solidago Dyed White + Glitter

Dodavka zo skladu
FarbaWhite
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie997

-,--

Solidago Dyed Zilver+ Glitter

Dodavka zo skladu
Povod tovaruNL
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie997

-,--

Solidago Golden Glory

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness2
Weight25 gr.
Povod tovaruZM
Pestovatelbig flowers/oz import
Pocet kusov?
Obsah125
Pocet?
Balenie997

-,--

Solidago Golden Glory

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness2
Weight25 gr.
Povod tovaruZM
Pestovatelbig flowers/oz import
Pocet kusov?
Obsah125
Pocet?
Balenie997

-,--

Solidago Golden Glory

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness2
Weight25 gr.
Povod tovaruZM
Pestovatelbig flowers/oz import
Pocet kusov?
Obsah125
Pocet?
Balenie997

-,--

Solidago Golden Glory

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Ripeness2
Weight30 gr.
Povod tovaruZM
Pestovatelbig flowers/oz import
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie997

-,--

Solidago Golden Glory

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Ripeness2
Weight30 gr.
Povod tovaruZM
Pestovatelbig flowers/oz import
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie997

-,--

Solidago Golden Glory

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Ripeness2
Weight50 gr.
Povod tovaruZM
Pestovatelbig flowers/oz import
Pocet kusov?
Obsah75
Pocet?
Balenie997

-,--

Solidago Golden Glory

Dodavka zo skladu
Length70 cm.
Ripeness2-3
Weight35 gr.
Povod tovaruKE
Pestovatelkariki kr / marginpar
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie997

-,--

Solidago Golden Glory

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Ripeness2-3
Weight40 gr.
Povod tovaruKE
Pestovatelkariki kr / marginpar
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie997

-,--

Solidago Golden Glory***

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Ripeness2
Weight50 gr.
Povod tovaruZM
Pestovatelbig flowers/oz import
Pocet kusov?
Obsah75
Pocet?
Balenie997

-,--

Solidago Romantic Glory

Dodavka zo skladu
Length80 cm.
Ripeness2-3
Weight40 gr.
Povod tovaruKE
Pestovatelkariki kr / marginpar
Pocet kusov?
Obsah100
Pocet?
Balenie997

-,--

Solidago Tara Gold

Dodavka zo skladu
BloemkleurGEEL
FarbaYellow
Length70 cm.
Ripeness2
Weight25 gr.
Povod tovaruZM
Pestovatelbig flowers/oz import
Pocet kusov?
Obsah125
Pocet?
Balenie997

-,--

;